User Tools

Site Tools


3438--berenice-i-c-a-ai-c-pla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3438--berenice-i-c-a-ai-c-pla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Berenice I </​b>​(kh. 340 TCN-giữa 279-268 trước Công nguyên) là một phụ nữ quý tộc Hy Lạp Macedonia và thông qua cuộc hôn nhân với Ptolemaios I Soter, bà trở thành nữ hoàng đầu tiên của triều đại Ptolemaios ở Ai Cập.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Berenice có nguồn gốc từ Eordeaea. Bà là con gái của một nhà quý tộc địa phương ít tiếng tăm được gọi là Magas với vợ là Antigone.<​sup id="​cite_ref-tyndalehouse.com_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Ông ngoại của bà là một nhà quý tộc được gọi là Kassandros em trai của nhiếp chính Antipatros <sup id="​cite_ref-tyndalehouse.com_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ và thông qua mẹ, bà có một mối quan hệ với gia đình của ông ta.
 +</p>
 +
 +<​p>​Năm 325 trước Công nguyên, Berenice kết hôn với một nhà quý tộc địa phương ít tiếng tăm và là một sĩ quan quân đội tên là Philippos <sup id="​cite_ref-tyndalehouse.com_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Philippos trước đây đã kết hôn và có con riêng. Thông qua cuộc hôn nhân đầu tiên của mình, cô sinh cho Philippos: một con trai,vua Magas của Cyrene, và một con gái, Antigone, người đã kết hôn và là một trong những người vợ của vua Pyrros của Ipiros và một con gái của bà được gọi là Theoxena <sup id="​cite_ref-tyndalehouse.com_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Magas đã khắc một dòng chữ tưởng nhớ cho mình và cha của ông, khi ông phục vụ như là một giáo sĩ của thần Apollo <sup id="​cite_ref-livius.org_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​. Pyrros đã đặt tên một thành phố mới được gọi là Berenicis.
 +</p>
 +<​h2><​span id="​Cu.E1.BB.99c_h.C3.B4n_nh.C3.A2n_th.E1.BB.A9_hai_v.E1.BB.9Bi_Ptolemaios"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Cuộc_hôn_nhân_thứ_hai_với_Ptolemaios">​Cuộc hôn nhân thứ hai với Ptolemaios</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​168px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​e/​e6/​BereniceINew.jpg"​ width="​166"​ height="​163"​ class="​thumbimage"​ data-file-width="​166"​ data-file-height="​163"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Head of Ptolemy II and his mother <​b>​Berenice I</​b></​div></​div></​div>​
 +<​p>​Sau khi người chồng đầu tiên của bà mất, Berenice đã đến Ai Cập với con cái mình như là một người thị nữ cho người em họ của mẹ bà, Eurydice, vợ của Ptolemaios I. Ptolemaios I là một trong những vị tướng của vua Alexandros Đại đế và cũng là người sáng lập triều đại Ptolemaios của Ai Cập cổ đại. Berenice sinh cho Ptolemaios I: hai người con gái Arsinoe II của Ai Cập, Philotera và một con trai Ptolemaios II Philadelphos<​sup id="​cite_ref-livius.org_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Trong một thế vận hội Olympic không được biết rõ, bà là người đã chiến thắng trong cuộc đua xe ngựa. Ptolemaios II đã được chấp nhận là người kế vị của cha mình. Một hải cảng được xây dựng bên bờ Biển Đỏ và nó được đặt tên là Berenice. Sau khi bà qua đời, Ptolemaios II và sau đó là Ptolemaios IV Philopator sắc chiếu chỉ tôn vinh bà như một vị thần(Theocritus,​ Idylls xv và xvii..).<​sup id="​cite_ref-livius.org_2-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +
 +
 +<table id="​persondata"​ class="​persondata"​ style="​border:​1px solid #aaa; display:​none;​ speak:​none;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2">​Dữ liệu nhân vật
 +</​th></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÊN
 +</td>
 +<​td>​Berenice 01 Of Egypt
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÊN KHÁC
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÓM TẮT
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NGÀY SINH
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NƠI SINH
 +</td>
 +<​td>​Egypt
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NGÀY MẤT
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NƠI MẤT
 +</td>
 +<​td>​Egypt
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1241
 +Cached time: 20181012081850
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.076 seconds
 +Real time usage: 0.094 seconds
 +Preprocessor visited node count: 624/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6380/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1220/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1806/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.017/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 820 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​60.726 ​     1 -total
 + ​74.96% ​  ​45.521 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_ho&​agrave;​ng_gia
 + ​62.65% ​  ​38.043 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  8.62%    5.236      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.92%    3.593      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Persondata
 +  2.47%    1.498      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&#​7843;​_2
 +  1.90%    1.156      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​1911
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​812612-0!canonical and timestamp 20181012081850 and revision id 40632479
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3438--berenice-i-c-a-ai-c-pla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)