User Tools

Site Tools


3422--po-arevacla-gi

Požarevac (tiếng Serbia:) là một thành phố Serbia. Thành phố Požarevac có diện tích  km², dân số là 41.736 người (theo điều tra dân số Serbia năm 2002) còn dân số cả khu tự quản là người. Đây là thủ phủ hành chính của quận


3422--po-arevacla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)