User Tools

Site Tools


3420--chim-i-n-ch-nla-gi

Chim điên chân đỏ (danh pháp hai phần: Sula sula) là một loài chim ó biển thuộc họ chi Chim điên trong họ Chim điên (Sulidae), là một nhóm chim biển khá lớn. Như tên gọi đã cho thấy, chân của chúng màu đỏ, nhưng bộ lông thì có màu đa dạng. Chúng là loài chim mạnh mẽ khi bay nhưng lại chậm chạp khi cất hay hạ cánh. Chim điên chân đỏ là loài nhỏ nhất trong các loài chim điên, có kích thước dài khoảng 70 cm và sải cánh dài đến 1 m.

3420--chim-i-n-ch-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)