User Tools

Site Tools


3419--h-ng-th-y-l-th-yla-gi

Hồng Thủy, Lệ Thủy
Địa lý
Diện tích 29,5
Dân số (2009)  
 Tổng cộng 8191
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
Vùng Bắc Trung Bộ
Tỉnh Quảng Bình
Huyện Lệ Thủy
 Trụ sở UBND thôn Thạch Thượng 1

Hồng Thủy, Lệ Thủy là một xã của huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình Việt Nam. Quốc lộ 1A và đường tránh lũ chạy qua xã này. Xã nằm trên khu vực có đất cát về phía đông, phía Tây có con sông Kiến Giang chảy qua.

Dân số là 8191 người (năm 2009)[1]. Phía nam giáp xã Thanh Thủy, phía đông giáp xã Hải Ninh, phía tây giáp xã Hoa Thủy, xã Vạn Ninh và phía bắc giáp xã Gia Ninh.

Xã gồm các thôn là An Định, Mốc Định, Mốc Thượng 1, Mốc Thượng 2, Thạch Thượng 1, Thạch Thượng 2, Thạch Trung, Thạch Hạ và Đông Hải.

Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp...

3419--h-ng-th-y-l-th-yla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)