User Tools

Site Tools


3417--ph-ng-nghila-gi

Phượng Nghi
Địa lý
Diện tích 3.804,78 ha
Dân số (01/4/2009)  
 Tổng cộng 4.296 người
Dân tộc Mường, Kinh, Thái, Thổ,
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
Vùng Bắc Trung Bộ
Tỉnh Thanh Hóa
Huyện Như Thanh
Thành lập thế kỷ XIX
 Trụ sở UBND Bái Đa I

Phượng Nghi là một xã trong huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Toàn xã có 11 thôn: Bái Đa I, Bái Đa II, Bái Bò, Phượng Hưng, Đồng Bể, Đồng Thung, Đồng Bai, Đồng Mách, Khe Đen, Khe Tre, Đồng Phông.

3417--ph-ng-nghila-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)