User Tools

Site Tools


3406---c-n-c-ila-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3406---c-n-c-ila-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Tên gọi "ốc nón" gồm nghĩa khác, xem bài Ốc nón.</​div>​
 +<​p><​b>​Ốc đụn cái</​b><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>,​ danh pháp hai phần: <​i><​b>​Tectus niloticus</​b></​i>,​ hay <​b>​Ốc đụn</​b>,​ <​b>​Ốc vú</​b>,​ <​b>​Ốc vú nàng</​b>​ là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae (họ Ốc xà cừ).<​sup id="​cite_ref-WoRMS_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​
 +Đây là loài được xếp vào nhóm các loài động vật có tình trạng đang bị đe dọa tuyệt chủng ở Việt Nam tuy nhiên vẫn là món ăn được tiêu thụ nhiều ở các vùng biển du lịch<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​. ​
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Loài ốc này có vỏ hình chóp, dài 66 mm, trên vòng xoắn có vòng nhô cao, từ vòng xoắn thứ hai đến đỉnh vỏ, gờ này có dạng hình ống có lỗ ở đầu. Ở đế vỏ có những đường xoắn ốc ếp đều nhau từ trong miệng ốc chạy ra đến mép vỏ. 
 +</p>
 +
 +<​p>​Ở vùng Thái Bình Dương, Nhật Bản, Úc, Tây Polynesia, Philippines,​ Indonesia. ​
 +Tại Việt Nam chúng sinh sống ở các khu biển thuộc Khánh Hòa, Bình Thuận, Phú Quốc...
 +</p>
 +
 +<​p><​i>​Ốc vú nàng</​i>​ được khai thác làm thực phẩm và sản phẩm lưu niệm trang trí vì có lớp vỏ xà cừ đẹp.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Ốc đụn cái</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1340
 +Cached time: 20181012113757
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.252 seconds
 +Real time usage: 0.398 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1721/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 41527/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3668/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 5209/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.040/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.71 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 321.065 ​     1 -total
 + ​54.46% ​ 174.867 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​23.09% ​  ​74.135 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​20.38% ​  ​65.441 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​10.13% ​  ​32.539 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  7.04%   ​22.617 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  6.40%   ​20.540 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​7897;​ng_v&#​7853;​t_c&#​7845;​p_E-S&​aacute;​ch_&#​273;&#​7887;​_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  5.62%   ​18.057 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  4.84%   ​15.538 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Turbinidae-stub
 +  4.33%   ​13.907 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commonscat
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​791809-0!canonical and timestamp 20181012113757 and revision id 41217340
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3406---c-n-c-ila-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)