User Tools

Site Tools


3398--natri-orthovana-atla-gi

Natri orthovanađat là hợp chất có công thức Na3VO4 và chứa ion tứ diện VO43−.[1] Nó là chất ức chế của các enzym như protein tyrosin photphataza, ankalin photphataza và một số ATPaza, hoạt động chủ yếu như chất tương tự photphat. Ion VO43- có thể đảo ngược thành trugn tâm hoạt động của các protein tyrosin photphataza.

Nó thường được thêm vào các dung dịch đệm dùng trong phân tích protein trong sinh học phân tử. Mục đích là bảo vệ sự photphoryl hóa protein bằng cách ức chế sự tồn tại của photphataza nội sinh trong hỗn hợp dịch thủy phân tế bào. Nó dùng ở nồng độ làm việc cuối cùng khoảng 1 - 10 μM. Nó là chất độc khi nuốt, ngậm hay tiếp xúc với da.

  1. ^ Greenwood, Norman N.; Earnshaw, A. (1997), Chemistry of the Elements (ấn bản 2), Oxford: Butterworth-Heinemann, ISBN 0-7506-3365-4 
Swarup, G. et al. Biochem. Biophys. Res. Comm. 107: 1104-1109 (1982).
3398--natri-orthovana-atla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)