User Tools

Site Tools


3393--somborla-gi

Sombor (tiếng Serbia:) là một thành phố Serbia. Thành phố Sombor có diện tích  km², dân số là 51.471 người (theo điều tra dân số Serbia năm 2002) còn dân số cả khu tự quản là người. Đây là thủ phủ hành chính của quận

Dữ liệu khí hậu của Sombor (1981–2010, cực độ 1961–2010)
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm
Cao kỉ lục °C (°F) 19.3 21.3 27.6 29.5 35.1 37.1 40.3 39.5 35.7 29.4 25.7 20.7 40,3
Trung bình cao °C (°F) 3.6 6.3 12.0 17.8 23.3 26.1 28.5 28.5 23.7 18.1 10.2 4.5 16,9
Trung bình ngày, °C (°F) −0.1 1.4 6.2 11.6 17.1 20.2 21.9 21.3 16.5 11.3 5.4 1.1 11,2
Trung bình thấp, °C (°F) −3.4 −2.6 1.2 5.8 10.8 13.8 15.2 14.7 10.7 6.2 1.7 −1.8 6,0
Thấp kỉ lục, °C (°F) −27.2 −26.3 −20.3 −5.6 −1 2.0 7.3 4.6 −2.2 −6.9 −18.4 −23.7 −27,2
Giáng thủy mm (inch) 37.3
(1.469)
29.9
(1.177)
36.4
(1.433)
45.2
(1.78)
60.0
(2.362)
81.5
(3.209)
66.2
(2.606)
53.1
(2.091)
54.4
(2.142)
47.3
(1.862)
53.7
(2.114)
47.4
(1.866)
612,4
(24,11)
% độ ẩm 84 78 70 66 64 65 64 66 71 75 82 86 72
Số ngày giáng thủy TB (≥ 0.1 mm) 11 10 10 12 12 13 10 9 10 9 11 13 128
Số giờ nắng trung bình hàng tháng 62.2 97.5 147.6 191.8 244.1 259.5 290.3 274.3 197.1 152.5 80.4 53.0 2.050,4
Nguồn: Republic Hydrometeorological Service of Serbia[1]

3393--somborla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)