User Tools

Site Tools


3391--chi-u-cao-c-a-t-ng-th-ng-hoa-k-v-c-c-ng-c-vi-n-t-ng-th-ngla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3391--chi-u-cao-c-a-t-ng-th-ng-hoa-k-v-c-c-ng-c-vi-n-t-ng-th-ngla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​Một ghi chép về chiều cao của các Tổng thống Hoa Kỳ và các ứng cử viên tổng thống hữu ích trong việc đánh giá vai trò của chiều cao trong các cuộc tranh cử tổng thống. Một số quan sát viên đã ghi chú rằng những ứng cử viên cao hơn chiếm ưu thế, và cho rằng điều này là do sự ưa thích của công chúng dành cho những ứng cử viên cao hơn.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Hai Tổng thống cao nhất của Hoa Kỳ là Abraham Lincoln và Lyndon B. Johnson với chiều cao 6 ft 4 in (193 cm), trong khi Tổng thống thấp nhất là James Madison với chiều cao 5 ft 4 in (163 cm).
 +</​p><​p>​Barack Obama, Tổng thống hiện tại, cao 6 ft 1 in (185 cm),<​sup id="​cite_ref-medical_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-mann_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ và Joe Biden, Phó Tổng thống hiện tại, cao 6 ft 0 in (183 cm).<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​h2><​span id="​Th.E1.BB.A9_t.E1.BB.B1_chi.E1.BB.81u_cao_c.E1.BB.A7a_c.C3.A1c_T.E1.BB.95ng_th.E1.BB.91ng_Hoa_K.E1.BB.B3"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Thứ_tự_chiều_cao_của_các_Tổng_thống_Hoa_Kỳ">​Thứ tự chiều cao của các Tổng thống Hoa Kỳ</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​143px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​93/​AbrahamLincoln.jpg/​141px-AbrahamLincoln.jpg"​ width="​141"​ height="​233"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​93/​AbrahamLincoln.jpg/​211px-AbrahamLincoln.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​93/​AbrahamLincoln.jpg/​281px-AbrahamLincoln.jpg 2x" data-file-width="​311"​ data-file-height="​515"/> ​ </​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​142px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​29/​Lbj2.jpg/​140px-Lbj2.jpg"​ width="​140"​ height="​211"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​29/​Lbj2.jpg/​211px-Lbj2.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​29/​Lbj2.jpg/​281px-Lbj2.jpg 2x" data-file-width="​3696"​ data-file-height="​5552"/> ​ <div class="​thumbcaption">​...Lyndon B. Johnson là những Tổng thống cao nhất với chiều cao 6 ft 4 in (193 cm).</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​142px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1d/​James_Madison.jpg/​140px-James_Madison.jpg"​ width="​140"​ height="​171"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1d/​James_Madison.jpg/​211px-James_Madison.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1d/​James_Madison.jpg/​281px-James_Madison.jpg 2x" data-file-width="​2465"​ data-file-height="​3000"/> ​ <div class="​thumbcaption">​James Madison, Tổng thống thấp nhất, với chiều cao 5 ft 4 in (163 cm).</​div></​div></​div>​
 +
 +<​p>​Chiều cao trung bình của 43 Tổng thống trước đây khoảng 70,8 inch (180 cm). Qua thời gian có sự tăng nhẹ, phản ánh ở sự tăng trưởng chiều cao của hầu hết dân số Hoa Kỳ, mặc dù một vài Tổng thống cao nhất sống ở thời kỳ đầu của lịch sử Hoa Kỳ. Chiều cao trung bình của nam giới Hoa Kỳ vào năm 2005 là 5 ft 9,2 in (69,2 in; 176 cm).<​sup id="​cite_ref-cdc_36-0"​ class="​reference">​[36]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span id="​Th.C3.A0nh_c.C3.B4ng_trong_tranh_c.E1.BB.AD_d.E1.BB.B1a_v.C3.A0o_chi.E1.BB.81u_cao"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Thành_công_trong_tranh_cử_dựa_vào_chiều_cao">​Thành công trong tranh cử dựa vào chiều cao</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Nhiều quan điểm cho rằng ứng cử viên cao hơn luôn luôn hoặc hầu hết đều thắng cử kể từ khi có các cuộc tranh luận Tổng thống trên truyền hình. Ví dụ một số quan điểm sau đây:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Một bài luận vào năm 2003 của nhà báo <​i>​New York Times</​i>​ Virginia Postrel về sự tăng trưởng chiều cao một cách nhân tạo của những trẻ em còi cọc. Cô ghi chú rằng: "​Chiều cao thấp, làm tổn thương những triển vọng của một con người... Chàng trai cao thường có được những cô gái. Ứng cử viên tổng thống cao hơn hầu hết đều thắng."<​sup id="​cite_ref-37"​ class="​reference">​[37]</​sup></​li>​
 +<​li>​Một bài viết vào năm 1988 của <​i>​Los Angeles Times</​i>​ trong chuyên mục thời trang về một thợ may may đồ cho những người đàn ông thấp hơn bao gồm một câu chuyện: "Stern nói ông vừa biết được rằng Dukakis cao 5'​8"​. 'Bạn biết không',​ ông nói thêm, một cách thất vọng rằng 'kể từ năm 1900 người cao hơn trong 2 ứng cử viên luôn luôn thắng sao?'"<​sup id="​cite_ref-38"​ class="​reference">​[38]</​sup></​li>​
 +<​li>​Một cuốn sách xuất bản năm 1997 có tên <​i>​How to Make Anyone Fall in Love with You</​i>​ thảo luận về tầm quan trọng của chiều cao: "​Chiều cao thế nào? Người ta cho rằng cao hơn càng tốt, bởi vì nền văn hóa của chúng ta sùng bái chiều cao. Trong thực tế, tất cả các Tổng thống thắng cử của Hoa Kỳ kể từ năm 1900 đều là người cao hơn trong hai ứng cử viên."<​sup id="​cite_ref-love_39-0"​ class="​reference">​[39]</​sup></​li>​
 +<​li>​Một cuốn sách xuất bản vào năm 1975 có tên <​i>​First Impressions:​ The Psychology of Encountering Others</​i>​ ghi chú: "Giày nâng chiều cao, bất kỳ ai? Một yếu tố có ảnh hưởng sâu rộng đến cách mà người ta nhận thức, ít nhất trong cộng đồng Hoa Kỳ, là chiều cao. Từ năm 1900 đến năm 1968 những người được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ luôn là người cao hơn trong hai ứng cử viên. (Richard Nixon thấp hơn một chút so với George McGovern)"<​sup id="​cite_ref-1stimpress_40-0"​ class="​reference">​[40]</​sup></​li>​
 +<​li>​Một cuốn sách xuất bản năm 1978 có tên <​i>​The Psychology of Person Identification</​i>​ trình bày rằng: "Họ cũng nói rằng mỗi Tổng thống Hoa Kỳ thắng cử kể từ khi bước sang thế kỷ mới đều là người cao hơn trong hai ứng cử viên (Jimmy Carter là một ngoại lệ)."<​sup id="​cite_ref-personid_41-0"​ class="​reference">​[41]</​sup></​li>​
 +<​li>​Một cuốn sách năm 1999, <​i>​Survival of the Prettiest</​i>​ viết bởi Nancy Etcoff, lặp lại một phiên bản truyền thống trong một phần sức mạnh của chiều cao: "​...Kể từ năm 1776 chỉ có [hai Tổng thống,] James Madison và Benjamin Harrison[,] có chiều cao dưới mức trung bình. Cách dễ dàng nhất để đoán được người thắng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ là đánh cược vào ứng cử viên cao hơn: trong thế kỷ này bạn sẽ thấy một chuỗi đánh bại liên tiếp cho đến năm 1972 khi Richard Nixon thắng George McGovern."<​sup id="​cite_ref-42"​ class="​reference">​[42]</​sup></​li></​ul><​p>​Một bảng so sánh về chiều cao của những người thắng và thua trong các cuộc tranh cử Tổng thống từ năm 1789 được cung cấp để đánh giá các quan điểm này.
 +</p>
 +<​h2><​span id="​B.E1.BA.A3ng_so_s.C3.A1nh_chi.E1.BB.81u_cao_c.E1.BB.A7a_c.C3.A1c_.E1.BB.A9ng_c.E1.BB.AD_vi.C3.AAn_T.E1.BB.95ng_th.E1.BB.91ng_Hoa_K.E1.BB.B3"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Bảng_so_sánh_chiều_cao_của_các_ứng_cử_viên_Tổng_thống_Hoa_Kỳ">​Bảng so sánh chiều cao của các ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​td style="​background:#​cfc;"><​small> ​ <​b>​Ứng cử viên cao nhất thắng cử</​b>​ </​small></​td>​
 +<td style="​background:#​ffc;"><​small> ​ <​b>​Ứng cử viên cao nhất không thắng cử</​b>​ </​small>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​e6e6aa;"><​small> ​ <​b>​Cả hai ứng cử viên có cùng chiều cao</​b>​ </​small></​td>​
 +<td style="​background:#​fff;"><​small>​ <​b>​Dữ liệu so sánh không có sẵn</​b>​ </​small>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i>​Ghi chú:</​i>​
 +</​p><​p>​* Thua cuộc bầu chọn cử tri, nhưng nhận được nhiều số phiếu phổ biến hơn.
 +</​p><​p>​† Không có đối thủ
 +</p>
 +
 +<​p>​Trong 49 cuộc bầu cử mà chiều cao các ứng cử viên được biết, 26 lần các ứng cử viên cao nhất thắng cử (khoảng 53 phần trăm các cuộc bầu cử), 19 lần các ứng cử viên thấp hơn thắng cử (khoảng 39 phần trăm các cuộc bầu cử), 4 lần các ứng cử viên cao bằng nhau (khoảng 8 phần trăm các cuộc bầu cử).
 +</​p><​p>​Ứng cử viên cao nhất thắng 19 trong 28 cuộc bầu cử kể từ 1900 nhưng ngược lại, những cuộc tranh cử trong khoảng thời gian từ năm 1789 đến 1924, những ứng cử viên thấp hơn đã thắng cử 15 lần trong khi đó những ứng cử viên cao nhất chỉ thắng 11 lần.
 +</​p><​p>​Một điểm quan trọng đáng lưu ý là có ba trường hợp trong đó ứng cử viên cao nhất nhận được số phiếu phổ thông nhiều hơn người kia, thắng cử nhưng thua cuộc bầu cử của cử tri. Điều này xảy ra vào những cuộc bầu cử năm 1876, 1888 và 2000; ứng cử viên cao nhất không nhận được phiếu bầu cao nhất trong cuộc bầu cử khác mà đối thủ nhận được nhiều hơn người thắng cuộc (1824). Điều này có nghĩa rằng ứng cử viên cao nhất giành được đa số phiếu bầu phổ thông 29 lần (khoảng 59 phần trăm) và ứng cử viên thấp hơn làm điều này chỉ 16 lần (khoảng 33 phần trăm).
 +</​p><​p>​Những con số trên làm cho người ta tin rằng ứng cử viên cao hơn chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử tổng thống, nhưng khoảng cách thắng thua ít hơn những gì đã được đề xuất trong các nguồn nói trên.
 +</p>
 +<table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Kết quả
 +</th>
 +<​th>​Thắng phiếu đại cử tri đoàn
 +</th>
 +<​th>​Thắng phiếu phổ thông
 +</​th></​tr><​tr><​td>​Ứng cử viên cao nhất thắng cử
 +</td>
 +<​td>​53 phần trăm trong tổng số
 +</td>
 +<​td>​59 phần trăm trong tổng số
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Ứng cử viên thấp hơn thắng cử
 +</td>
 +<​td>​39 phần trăm trong tổng số
 +</td>
 +<​td>​33 phần trăm trong tổng số
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Hai ứng cử viên cao bằng nhau
 +</td>
 +<td>8 phần trăm trong tổng số
 +</td>
 +<td>8 phần trăm trong tổng số
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<​p>​Tổng thống cao nhất được bầu là Abraham Lincoln (6 ft 4 in (193 cm)) và Lyndon B. Johnson (6 ft 4 in (193 cm)). Tổng thống thấp nhất là James Madison (5 ft 4 in (163 cm)).
 +</​p><​p>​Ứng cử viên cao nhất không thắng cử (cũng là cao nhất trong các ứng cử viên tổng thống) là Winfield Scott, với chiều cao 6 ft 5 in (196 cm) thua cuộc tranh cử năm 1852 với đối thủ Franklin Pierce, cao 5 ft 10 in (178 cm). Ứng cử viên cao thứ hai là John Kerry, với chiều cao 6 ft 4 in (193 cm). Và ứng cử viên không thắng cử thấp nhất là Stephen A. Douglas, cao 5 ft 4 in (163 cm). Kế đó là Martin Van Buren và Benjamin Harrison, thua cuộc tranh cử năm 1840 và 1892 và cả hai đều cao 5 ft 6 in (168 cm).
 +</​p><​p>​Khoảng cách chiều cao lớn nhất giữa hai ứng cử viên tổng thống là trong cuộc tranh cử năm 1860, Abraham Lincoln cao hơn đối thủ Stephen A. Douglas 12 inch (30 cm). Và khoảng cách lớn thứ hai ở trong cuộc tranh cử năm 1812, De Witt Clinton cao hơn người thắng cuộc James Madison 11 inch (28 cm).
 +</p>
 +
 +
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Thí dụ,USA TODAY đã liệt kê chiều cao như một tiêu chuẩn để phỏng đoán ai sẽ là người thắng cuộc trong cuộc bầu cử năm 2004; một trang blog của tờ Washington Post nhắc đến sự ảnh hưởng của chiều cao đối với các cử tri.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-medical-2">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Office of the Press Secretary (ngày 28 tháng 2 năm 2010). “Release of the President'​s Medical Exam” <span style="​font-size:​85%;">​(PDF)</​span>​. The White House<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2010</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.au=Office+of+the+Press+Secretary&​amp;​rft.aulast=Office+of+the+Press+Secretary&​amp;​rft.btitle=Release+of+the+President%27s+Medical+Exam&​amp;​rft.date=1+th%C3%A1ng+3+n%C4%83m+2010&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=The+White+House&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.whitehouse.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Frss_viewer%2Fpotus_med_exam_feb2010.pdf&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ <span class="​error mw-ext-cite-error"​ lang="​vi"​ dir="​ltr">​Lỗi chú thích: Thẻ <​code>&​lt;​ref&​gt;</​code>​ không hợp lệ: tên “medical” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác</​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-mann-3">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​Mann,​ Simon (ngày 2 tháng 3 năm 2010). “Fit for duty: Obama gets clean bill of health”. <​i>​Sydney Morning Herald</​i>​ (Fairfax Digital)<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2010</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.atitle=Fit+for+duty%3A+Obama+gets+clean+bill+of+health&​amp;​rft.au=Mann%2C+Simon&​amp;​rft.aufirst=Simon&​amp;​rft.aulast=Mann&​amp;​rft.date=1+th%C3%A1ng+3+n%C4%83m+2010&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Sydney+Morning+Herald&​amp;​rft.pub=Fairfax+Digital&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.smh.com.au%2Fworld%2Ffit-for-duty-obama-gets-clean-bill-of-health-20100301-pdjr.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ <span class="​error mw-ext-cite-error"​ lang="​vi"​ dir="​ltr">​Lỗi chú thích: Thẻ <​code>&​lt;​ref&​gt;</​code>​ không hợp lệ: tên “mann” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác</​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Race to the White House 2008: Vice Presidential Candidates”. <​i>​www.biography.com</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 30 tháng 10 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.atitle=Race+to+the+White+House+2008%3A+Vice+Presidential+Candidates&​amp;​rft.date=30+th%C3%A1ng+10+n%C4%83m+2009&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=www.biography.com&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.biography.com%2Felections%2Fvice_presidents.jsp&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Carpenter-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Carpenter,​ Francis B. (1866). <​i>​Six Months in the White House: The Story of a Picture</​i>​. Hurd and Houghton. tr. 217.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.au=Carpenter%2C+Francis+B.&​amp;​rft.aufirst=Francis+B.&​amp;​rft.aulast=Carpenter&​amp;​rft.btitle=Six+Months+in+the+White+House%3A+The+Story+of+a+Picture&​amp;​rft.date=1866&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pages=217&​amp;​rft.pub=Hurd+and+Houghton.&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Dallek,​ Robert (1998). <​i>​Flawed Giant: Lyndon Johnson and His Times, 1961–1973</​i>​. Oxford University Press. tr. 12. ISBN 978-0195054651.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.au=Dallek%2C+Robert&​amp;​rft.aufirst=Robert&​amp;​rft.aulast=Dallek&​amp;​rft.btitle=Flawed+Giant%3A+Lyndon+Johnson+and+His+Times%2C+1961%E2%80%931973&​amp;​rft.date=1998&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=978-0195054651&​amp;​rft.pages=12&​amp;​rft.pub=Oxford+University+Press&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DG_J3PEegwdYC%26pg%3DPA524&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Caro,​ Robert (1982). <​i>​The Years of Lyndon Johnson: The Path to Power</​i>​. New York: Knopf. tr. 146. ISBN 978-0394499734.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.au=Caro%2C+Robert&​amp;​rft.aufirst=Robert&​amp;​rft.aulast=Caro&​amp;​rft.btitle=The+Years+of+Lyndon+Johnson%3A+The+Path+to+Power&​amp;​rft.date=1982&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=978-0394499734&​amp;​rft.pages=146&​amp;​rft.place=New+York&​amp;​rft.pub=Knopf&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Dallek,​ Robert (2003). <i>An Unfinished Life: John F. Kennedy</​i>​. Little, Brown, and Co. tr. 354.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.au=Dallek%2C+Robert&​amp;​rft.aufirst=Robert&​amp;​rft.aulast=Dallek&​amp;​rft.btitle=An+Unfinished+Life%3A+John+F.+Kennedy&​amp;​rft.date=2003&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pages=354&​amp;​rft.pub=Little%2C+Brown%2C+and+Co.&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-TrumpHeight-9"><​b>​^</​b>​ <span class="​error mw-ext-cite-error"​ lang="​vi"​ dir="​ltr">​Lỗi chú thích: Thẻ <​code>&​lt;​ref&​gt;</​code>​ sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên <​code>​TrumpHeight</​code></​span></​li>​
 +<li id="​cite_note-kane-10">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​c</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​d</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​đ</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​e</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ê</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​g</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​h</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​i</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​k</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​l</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​m</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​n</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​o</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ô</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ơ</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​p</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​q</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​r</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​s</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​t</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​u</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ư</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​v</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​x</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​y</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​aa</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​aă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​aâ</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Kane,​ Joseph (1994). <​i>​Facts about the Presidents: A Compilation of Biographical and Historical Information</​i>​. New York: H. W. Wilson. tr. 344–45. ISBN 0-8242-0845-5.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.au=Kane%2C+Joseph&​amp;​rft.aufirst=Joseph&​amp;​rft.aulast=Kane&​amp;​rft.btitle=Facts+about+the+Presidents%3A+A+Compilation+of+Biographical+and+Historical+Information&​amp;​rft.date=1994&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0-8242-0845-5&​amp;​rft.pages=344-45&​amp;​rft.place=New+York&​amp;​rft.pub=H.+W.+Wilson&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-jefferson-11"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Macdonald,​ Zanne (tháng 7 năm 1992). “Physical Descriptions of Thomas Jefferson”. <​i>​Monticello Report</​i>​. Monticello Research Department. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 7 năm 2009<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.atitle=Physical+Descriptions+of+Thomas+Jefferson&​amp;​rft.au=Macdonald%2C+Zanne&​amp;​rft.aufirst=Zanne&​amp;​rft.aulast=Macdonald&​amp;​rft.date=May+17%2C+2009&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Monticello+Report&​amp;​rft.pub=Monticello+Research+Department&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.monticello.org%2Freports%2Fpeople%2Fdescriptions.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Various sources have put Washington'​s height between 6 ft and 6 ft 3 in. See: Chernow, Ron, <​i>​Washington:​ A Life</​i>,​ 2010, The Penguin Press HC ISBN 1-59420-266-4;​ Wilson, Woodrow, <​i>​George Washington</​i>,​ 2004, Cosimo, Inc., p. 111; Alden, John Richard, <​i>​George Washington: A Biography</​i>,​ 1984, Louisiana State University Press, p. 11; Lodge, Henry Cabot, <​i>​George Washington, Vol. I</​i>,​ 2007, The Echo Library, p. 30; Haworth, Paul Leland, <​i>​George Washington</​i>,​ Kessinger Publishing, 2004, p. 119; Thayer, William Roscoe, <​i>​George Washington</​i>,​ 1931, Plain Label Books, p. 65</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-page-13">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​Page,​ Susan (23 tháng 6 năm 2004). “Time-tested formulas suggest both Bush and Kerry will win on Nov. 2”. <​i>​USA TODAY</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 13 tháng 5 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.atitle=Time-tested+formulas+suggest+both+Bush+and+Kerry+will+win+on+Nov.+2&​amp;​rft.au=Page%2C+Susan&​amp;​rft.aufirst=Susan&​amp;​rft.aulast=Page&​amp;​rft.date=May+13%2C+2009&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=USA+TODAY&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.usatoday.com%2Fnews%2Fpoliticselections%2Fnation%2Fpresident%2F2004-06-23-bush-kerry-cover_x.htm&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-sommers-14"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation journal">​Sommers,​ Paul M. (tháng 1 năm 2002). “Is Presidential Greatness Related to Height?”. <​i>​The College Mathematics Journal</​i>​ <​b>​33</​b>​ (1): 14–16. doi:​10.2307/​1558973.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.atitle=Is+Presidential+Greatness+Related+to+Height%3F&​amp;​rft.au=Sommers%2C+Paul+M.&​amp;​rft.aufirst=Paul+M.&​amp;​rft.aulast=Sommers&​amp;​rft.date=th%C3%A1ng+1+n%C4%83m+2002&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.issue=1&​amp;​rft.jtitle=The+College+Mathematics+Journal&​amp;​rft.pages=14-16&​amp;​rft.volume=33&​amp;​rft_id=info%3Adoi%2F10.2307%2F1558973&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-15"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​Sedghi,​ Ami (18 tháng 10 năm 2011). “Statesmen and stature: how tall are our world leaders?​”. <​i>​The Guardian</​i>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.atitle=Statesmen+and+stature%3A+how+tall+are+our+world+leaders%3F&​amp;​rft.au=Sedghi%2C+Ami&​amp;​rft.aufirst=Ami&​amp;​rft.aulast=Sedghi&​amp;​rft.date=18+th%C3%A1ng+10+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=The+Guardian&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fnews%2Fdatablog%2F2011%2Foct%2F18%2Fworld-leader-heights-tall&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-16"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​Mathews,​ Jay (3 tháng 8 năm 1999). “The Shrinking Field”. <​i>​The Washington Post</​i>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.atitle=The+Shrinking+Field&​amp;​rft.au=Mathews%2C+Jay&​amp;​rft.aufirst=Jay&​amp;​rft.aulast=Mathews&​amp;​rft.date=3+th%C3%A1ng+8+n%C4%83m+1999&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=The+Washington+Post&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.washingtonpost.com%2Fwp-srv%2Fpolitics%2Fcampaigns%2Fwh2000%2Fstories%2Ftall080399.htm&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Presidential_Height_Index-17">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Presidential Height Index”. The Height Site. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 8 năm 2012<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 22 tháng 8 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.btitle=Presidential+Height+Index&​amp;​rft.date=August+22%2C+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=The+Height+Site&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.heightsite.com%2F2-BEING-TALL%2Ftallest%2Fpresidential-height-index.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-andrewjackson-18"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Remini,​ Robert V., <​i>​Andrew Jackson</​i>,​ HarperCollins,​ 1969, p. 15. ISBN 0-06-080132-8</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-steve-19"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​Hendriks,​ Steven (2017). “JFK Presidential Library”. <​i>​The John F. Kennedy Presidential Library and Museum</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 19 tháng 4 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.atitle=JFK+Presidential+Library&​amp;​rft.au=Hendriks%2C+Steven&​amp;​rft.aufirst=Steven&​amp;​rft.aulast=Hendriks&​amp;​rft.date=April+19%2C+2009&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=The+John+F.+Kennedy+Presidential+Library+and+Museum&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.jfklibrary.org%2FResearch%2FResearch-Aids%2FReady-Reference%2FJFK-Fast-Facts.aspxl&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-reallifewhitehouse-20">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Whitcomb,​ John and Claire Whitcomb, <​i>​Real Life at the White House</​i>,​ Routledge (UK), 2002. ISBN 0-415-93951-8</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Tossey-21">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​c</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​Tossey,​ Lisa D. (2004). “Is presidential race a simple matter of standing tall?”. <​i>​The Pendulum Online</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 19 tháng 4 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.atitle=Is+presidential+race+a+simple+matter+of+standing+tall%3F&​amp;​rft.au=Tossey%2C+Lisa+D.&​amp;​rft.aufirst=Lisa+D.&​amp;​rft.aulast=Tossey&​amp;​rft.date=April+19%2C+2009&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=The+Pendulum+Online&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.elon.edu%2Fe-web%2Fpendulum%2FIssues%2F2004%2Fonlinefeatures%2Felection%2Ftall.xhtml&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-22"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Sotos,​ John G. Taft and Pickwick: sleep apnea in the White House. ​ Chest. 2003;​124:​1133-1142.Online copy</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-hoover-23"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Nash,​ George H. (1988). <​i>​The Life of Herbert Hoover</​i>​. W.W. Norton &amp; Company. tr. 365.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.au=Nash%2C+George+H.&​amp;​rft.aufirst=George+H.&​amp;​rft.aulast=Nash&​amp;​rft.btitle=The+Life+of+Herbert+Hoover&​amp;​rft.date=1988&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pages=365&​amp;​rft.pub=W.W.+Norton+%26+Company&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-bushphysical-24"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​“Report on President Bush's Physical Examination”. <​i>​New York Times</​i>​. 2 tháng 8 năm 2006.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.atitle=Report+on+President+Bush%27s+Physical+Examination&​amp;​rft.date=2+th%C3%A1ng+8+n%C4%83m+2006&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=New+York+Times&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2006%2F08%2F02%2Fwashington%2F02bush-physical.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-findlaw-25"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Medical History Summary: ​ President George W. Bush”. FindLaw. 7 tháng 8 năm 2007<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2010</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.btitle=Medical+History+Summary%3A++President+George+W.+Bush&​amp;​rft.date=March+2%2C+2010&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=FindLaw&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fnews.findlaw.com%2Fnytimes%2Fdocs%2Fgwbush%2Fgwbush80707medicalhistory.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-26"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​Scott,​ David (18 tháng 10 năm 2011). “GOP Debate: Does height matter in presidential politics?​”. <​i>​The Christian Science Monitor</​i>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.atitle=GOP+Debate%3A+Does+height+matter+in+presidential+politics%3F&​amp;​rft.au=Scott%2C+David&​amp;​rft.aufirst=David&​amp;​rft.aulast=Scott&​amp;​rft.date=18+th%C3%A1ng+10+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=The+Christian+Science+Monitor&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.csmonitor.com%2FScience%2F2011%2F1018%2FGOP-Debate-Does-height-matter-in-presidential-politics&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-woodrow-27"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Levin,​ Phyllis Lee, <​i>​Edith &amp; Woodrow: the Wilson White House</​i>,​ New York: Simon &amp; Schuster, 2001. ISBN 0-7432-1158-8 Google Print</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-28"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Davison,​ Kenneth E (1972). <​i>​The Presidency of Rutherford B. Hayes</​i>​. Westport, Connecticut:​ Greenwood Press, Inc. tr. 69. ISBN 0-8371-6275-0.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.au=Davison%2C+Kenneth+E&​amp;​rft.aufirst=Kenneth+E&​amp;​rft.aulast=Davison&​amp;​rft.btitle=The+Presidency+of+Rutherford+B.+Hayes&​amp;​rft.date=1972&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0-8371-6275-0&​amp;​rft.pages=69&​amp;​rft.place=Westport%2C+Connecticut&​amp;​rft.pub=Greenwood+Press%2C+Inc&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-29"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Behrman,​ Carol H.<​i>​James K. Polk</​i>,​ Twenty-First Century Books, 2004. ISBN 0-8225-1396-X</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-usgrant-30"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​King,​ Charles, <​i>​The True Ulysses Grant</​i>,​ Philadelphia &amp; London, J.B. Lippincott &amp; Co., 1914.Google Print</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-jqa-31"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Levy,​ Debbie,<​i>​John Quincy Adams</​i>,​ Twenty-First Century Books, 2004, p. 28. ISBN 0-8225-0825-7</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-adams-32"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Ferling,​ John E., <​i>​John Adams: A Life</​i>,​ Owl Books, 1996, ISBN 0-8050-4576-7,​ p. 169.Google Print</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-martinvanb-33"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Widmer,​ Ted and Arthur M. Schlesinger,​ Edward L. Widmer, <​i>​Martin Van Buren</​i>,​ Times Books, 2005, p. 2. ISBN 0-8050-6922-4</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-littleben-34"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Loderhouse,​ Gary and Nelson Price, William Addison Hunter, <​i>​Legendary Hoosiers: Famous Folks from the State of Indiana</​i>,​ Emmis Books, 1999. ISBN 1-57860-097-9 Google Print</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-askmeanything-35"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Phillips,​ Louis, <​i>​Ask Me Anything About the Presidents</​i>,​ HarperCollins,​ 1992. ISBN 0-380-76426-1</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-cdc-36"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Average Height for a Man Statistics 2005</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-37"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Postrel,​ Virginia, "Going to Great Lengths,"​ <​i>​New York Times</​i>,​ ngày 31 tháng 8 năm 2003.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-38"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​i>​Los Angeles Times</​i>,​ ngày 25 tháng 3 năm 1988, pg. 7</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-love-39"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Lowndes,​ Leil, <​i>​How to Make Anyone Fall in Love with You</​i>,​ McGraw-Hill Professional,​ 1997, pp.174-175. ISBN 0-8092-2989-7 Google Print</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-1stimpress-40"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Kleinke,​ Chris L., First Impressions:​ The Psychology of Encountering Others, Prentice-Hall,​ 1975, p. 13. ISBN 0-13-318428-5 Google Print</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-personid-41"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Clifford,​ Brian R. and Ray Bull, <​i>​The Psychology of Person Identification</​i>,​ Routledge &amp; K. Paul, 1978, p. 115. ISBN 0-7100-8867-1. Print</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-42"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Etcoff,​ Nancy, <​i>​Survival of the Prettiest</​i>,​ New York, Anchor Books, 1999. ISBN 0-385-47942-5</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-43"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​“John McCain Medical Records” <span style="​font-size:​85%;">​(PDF)</​span>​. <​i>​The Washington Post</​i>​. Ngày 23 tháng 5 năm 2008. tr. 7<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 23 tháng 2 năm 2009</​span>​. <​q>​height:​ 175.3 CM, weight: 78.93 KG, BMI: 25.68</​q></​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.atitle=John+McCain+Medical+Records&​amp;​rft.date=23+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2009&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=The+Washington+Post&​amp;​rft.pages=7&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fi.usatoday.net%2Fnews%2Fmmemmottpdf%2Fmccain-health-pool-report-5-23-2008.pdf&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Mathews-44"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“The Shrinking Field”. <​i>​The Washington Post</​i>​. Ngày 3 tháng 8 năm 1999<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 27 tháng 4 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.atitle=The+Shrinking+Field&​amp;​rft.date=27+th%C3%A1ng+4+n%C4%83m+2009&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=The+Washington+Post&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.washingtonpost.com%2Fwp-srv%2Fpolitics%2Fcampaigns%2Fwh2000%2Fstories%2Ftall080399.htm&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-45"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​i>​The Washington Post</​i>​ listed Dole at 6'​2"/​1.88 m, <​i>​USA TODAY</​i>​ listed him at 6'​1"/​1.85 m</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Dowd-46">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​Dowd,​ Maureen (ngày 21 tháng 6 năm 1992). “Where They Stand”. <​i>​The New York Times</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 13 tháng 5 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.atitle=Where+They+Stand&​amp;​rft.au=Dowd%2C+Maureen&​amp;​rft.aufirst=Maureen&​amp;​rft.aulast=Dowd&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+5+n%C4%83m+2009&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=The+New+York+Times&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F1992%2F06%2F21%2Fstyle%2Fwhere-they-stand.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-gillis-47">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​c</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​d</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​đ</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​e</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ê</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​g</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​h</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Gillis,​ John S. (1982). <​i>​Too Tall, Too Small</​i>​. Champaign, Illinois: Institute for Personality and Ability Testing, Inc. tr. 20. ISBN 0-918296-15-3.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.au=Gillis%2C+John+S.&​amp;​rft.aufirst=John+S.&​amp;​rft.aulast=Gillis&​amp;​rft.btitle=Too+Tall%2C+Too+Small&​amp;​rft.date=1982&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0-918296-15-3&​amp;​rft.pages=20&​amp;​rft.place=Champaign%2C+Illinois&​amp;​rft.pub=Institute+for+Personality+and+Ability+Testing%2C+Inc.&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-48"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Barnard,​ Ellsworth (1971). <​i>​Wendell Willkie: Fighter for Freedom</​i>​. University of Massachusetts Press. tr. 47. ISBN 0870230883<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 7 tháng 3 năm 2010</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.au=Barnard%2C+Ellsworth&​amp;​rft.aufirst=Ellsworth&​amp;​rft.aulast=Barnard&​amp;​rft.btitle=Wendell+Willkie%3A+Fighter+for+Freedom&​amp;​rft.date=7+th%C3%A1ng+3+n%C4%83m+2010&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0870230883&​amp;​rft.pages=47&​amp;​rft.pub=University+of+Massachusetts+Press&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fbooks.google.com.au%2Fbooks%3Fid%3DxurZhUonAMAC%26printsec%3Dfrontcover%26dq%3Dwendell%2Bwillkie%26cd%3D1%23v%3Donepage%26q%3D%26f%3Dfalse&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-49"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Morris,​ Charles E. (1920). <​i>​Progressive Democracy of James M. Cox</​i>​. The Bobbs-Merrill Company. tr. 9.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.au=Morris%2C+Charles+E.&​amp;​rft.aufirst=Charles+E.&​amp;​rft.aulast=Morris&​amp;​rft.btitle=Progressive+Democracy+of+James+M.+Cox&​amp;​rft.date=1920&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pages=9&​amp;​rft.pub=The+Bobbs-Merrill+Company&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fbooks.google.com.au%2Fbooks%3Fid%3DSF7pOVvN7VcC%26printsec%3Dfrontcover%26source%3Dgbs_v2_summary_r%26cad%3D0%23v%3Donepage%26q%3D%26f%3Dfalse&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-50"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Gillis,​ <​i>​Too Tall, Too Small</​i>,​ p. 20. Lists his height as 5 ft 10 in (178 cm).</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-bryan_biography-51"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Edwards,​ Rebecca; DeFeo, Sarah (2000). “William Jennings Bryan”. <​i>​1896:​ The Presidential Campaign</​i>​. Vassar College<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.atitle=William+Jennings+Bryan&​amp;​rft.au=DeFeo%2C+Sarah&​amp;​rft.au=Edwards%2C+Rebecca&​amp;​rft.aufirst=Rebecca&​amp;​rft.aulast=Edwards&​amp;​rft.date=20+th%C3%A1ng+4+n%C4%83m+2009&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=1896%3A+The+Presidential+Campaign&​amp;​rft.pub=Vassar+College&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fprojects.vassar.edu%2F1896%2Fbryan.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ Lists his height as 5 ft 10 in (178 cm).</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-52"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Wilson,​ Charles Morrow (1970). <​i>​The Commoner: William Jennings Bryan</​i>​. Garden City, N.Y.: Doubleday. tr. 40.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.au=Wilson%2C+Charles+Morrow&​amp;​rft.aufirst=Charles+Morrow&​amp;​rft.aulast=Wilson&​amp;​rft.btitle=The+Commoner%3A+William+Jennings+Bryan&​amp;​rft.date=1970&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pages=40&​amp;​rft.place=Garden+City%2C+N.Y.&​amp;​rft.pub=Doubleday&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ Lists his height as 5 ft 11 in (180 cm) during his second year in college.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-53"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Springen,​ Donald K. (1991). <​i>​William Jennings Bryan: Orator of Small-Town America</​i>​. Greenwood Press. tr. 15. ISBN 0313259771.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.au=Springen%2C+Donald+K.&​amp;​rft.aufirst=Donald+K.&​amp;​rft.aulast=Springen&​amp;​rft.btitle=William+Jennings+Bryan%3A+Orator+of+Small-Town+America&​amp;​rft.date=1991&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0313259771&​amp;​rft.pages=15&​amp;​rft.pub=Greenwood+Press&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fbooks.google.com.au%2Fbooks%3Fid%3DvvB2AAAAMAAJ%26source%3Dgbs_navlinks_s&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ Lists his height as 6 ft 0 in (183 cm).</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-54"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Records of his height have been difficult to obtain. In one biography, he was described as "just under six feet in height"​. While not a definitive record of his height, this description does allow us to presume he was at least comparable in height to Cleveland. See <span class="​citation book">​Crawford,​ Thomas Clark (1893). <​i>​James G. Blaine: A Study of his Life and Career, from the Standpoint of a Personal Witness of the Principal Events in his History</​i>​. Edgewood Publishing Co. tr. 26<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 26 tháng 6 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.au=Crawford%2C+Thomas+Clark&​amp;​rft.aufirst=Thomas+Clark&​amp;​rft.aulast=Crawford&​amp;​rft.btitle=James+G.+Blaine%3A+A+Study+of+his+Life+and+Career%2C+from+the+Standpoint+of+a+Personal+Witness+of+the+Principal+Events+in+his+History&​amp;​rft.date=26+th%C3%A1ng+6+n%C4%83m+2009&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pages=26&​amp;​rft.pub=Edgewood+Publishing+Co.&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fbooks.google.com.au%2Fbooks%3Fid%3D8T8OAAAAIAAJ%26source%3Dgbs_navlinks_s%26pgis%3D1&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-55"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Jordan,​ David M. (1988). <​i>​Winfield Scott Hancock: A Soldier'​s Life</​i>​. Bloomington and Indianapolis:​ Đại học Indiana Press. tr. 23. ISBN 0253365805.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.au=Jordan%2C+David+M.&​amp;​rft.aufirst=David+M.&​amp;​rft.aulast=Jordan&​amp;​rft.btitle=Winfield+Scott+Hancock%3A+A+Soldier%27s+Life&​amp;​rft.date=1988&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0253365805&​amp;​rft.pages=23&​amp;​rft.place=Bloomington+and+Indianapolis&​amp;​rft.pub=%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+Indiana+Press&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-56"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Bigelow,​ John (1895). <​i>​The Life of Samuel Tilden (vol. 1)</​i>​. New York: Harper and Brothers. tr. 283.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.au=Bigelow%2C+John&​amp;​rft.aufirst=John&​amp;​rft.aulast=Bigelow&​amp;​rft.btitle=The+Life+of+Samuel+Tilden+%28vol.+1%29&​amp;​rft.date=1895&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pages=283&​amp;​rft.place=New+York&​amp;​rft.pub=Harper+and+Brothers&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-57"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Stoddart,​ Henry Luther (1946). <​i>​Horace Greeley: Printer, Editor, Crusader</​i>​. New York: G. P. Putnam'​s Sons. tr. 38.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.au=Stoddart%2C+Henry+Luther&​amp;​rft.aufirst=Henry+Luther&​amp;​rft.aulast=Stoddart&​amp;​rft.btitle=Horace+Greeley%3A+Printer%2C+Editor%2C+Crusader&​amp;​rft.date=1946&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pages=38&​amp;​rft.place=New+York&​amp;​rft.pub=G.+P.+Putnam%27s+Sons&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-58"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Eckenrode,​ Hamilton James; Bryan Conrad (1941). <​i>​George B. McClellan, the man who saved the Union</​i>​. University of North Carolina Press. tr. 2<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 26 tháng 6 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.au=Eckenrode%2C+Hamilton+James&​amp;​rft.aufirst=Hamilton+James&​amp;​rft.aulast=Eckenrode&​amp;​rft.btitle=George+B.+McClellan%2C+the+man+who+saved+the+Union&​amp;​rft.date=26+th%C3%A1ng+6+n%C4%83m+2009&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pages=2&​amp;​rft.pub=University+of+North+Carolina+Press&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fbooks.google.com.au%2Fbooks%3Fid%3DdHsBAAAAMAAJ%26source%3Dgbs_navlinks_s%26pgis%3D1&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-59"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Davis,​ William C. (1974). <​i>​Breckinridge:​ Statesman, Soldier, Symbol</​i>​. Baton Rouge: Louisiana State University Press. tr. 18. ISBN 0807100684.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.au=Davis%2C+William+C.&​amp;​rft.aufirst=William+C.&​amp;​rft.aulast=Davis&​amp;​rft.btitle=Breckinridge%3A+Statesman%2C+Soldier%2C+Symbol&​amp;​rft.date=1974&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0807100684&​amp;​rft.pages=18&​amp;​rft.place=Baton+Rouge&​amp;​rft.pub=Louisiana+State+University+Press&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-60"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Johanssen,​ Robert W. (1973). <​i>​Stephen A. Douglas</​i>​. New York: Oxford University Press. tr. 4.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.au=Johanssen%2C+Robert+W.&​amp;​rft.aufirst=Robert+W.&​amp;​rft.aulast=Johanssen&​amp;​rft.btitle=Stephen+A.+Douglas&​amp;​rft.date=1973&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pages=4&​amp;​rft.place=New+York&​amp;​rft.pub=Oxford+University+Press&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-61"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book"><​i>​Life of John Charles Fremont</​i>​. New York: Greeley &amp; McElrath. 1856. tr. 31<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 6 tháng 7 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.btitle=Life+of+John+Charles+Fremont&​amp;​rft.date=6+th%C3%A1ng+7+n%C4%83m+2009&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pages=31&​amp;​rft.place=New+York&​amp;​rft.pub=Greeley+%26+McElrath&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.archive.org%2Fdetails%2Flifeofjohncharle00greerich&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-62"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Heidler,​ David Stephen (2004). <​i><​span/></​i>​Encyclopedia of the War of 1812<​i><​span/></​i>​. Naval Institute Press. tr. 464. ISBN 1591143624<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.au=Heidler%2C+David+Stephen&​amp;​rft.aufirst=David+Stephen&​amp;​rft.aulast=Heidler&​amp;​rft.btitle=Encyclopedia+of+the+War+of+1812&​amp;​rft.date=17+th%C3%A1ng+5+n%C4%83m+2009&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=1591143624&​amp;​rft.pages=464&​amp;​rft.pub=Naval+Institute+Press&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D_c09EJgek50C%26pg%3DPA465%26lpg%3DPA465%26dq%3Dwinfield%2Bscott%2Bheight%26source%3Dbl%26ots%3DMAagZuJady%26sig%3D93MlE859Ya4rzFDYxqWg2LIA3HE%26hl%3Den%26ei%3DQegPSurGHcKHkAWly_muBA%26sa%3DX%26oi%3Dbook_result%26ct%3Dresult%26resnum%3D9%23PPA464%2CM1&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-63"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​According to Cass's biography, he was "about five foot eight or nine inches"​. See <span class="​citation book">​Woodford,​ Frank B. (1950). <​i>​Lewis Cass: The Last Jeffersonian</​i>​. New Brunswick and New Jersey: Rutgers University Press. tr. 32.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.au=Woodford%2C+Frank+B.&​amp;​rft.aufirst=Frank+B.&​amp;​rft.aulast=Woodford&​amp;​rft.btitle=Lewis+Cass%3A+The+Last+Jeffersonian&​amp;​rft.date=1950&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pages=32&​amp;​rft.place=New+Brunswick+and+New+Jersey&​amp;​rft.pub=Rutgers+University+Press&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-64"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Seymour,​ Chas C. B. (1858). <​i>​Self-made men</​i>​. New York: Harper &amp; Brothers. tr. 137<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 6 tháng 7 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.au=Seymour%2C+Chas+C.+B.&​amp;​rft.aufirst=Chas+C.+B.&​amp;​rft.aulast=Seymour&​amp;​rft.btitle=Self-made+men&​amp;​rft.date=6+th%C3%A1ng+7+n%C4%83m+2009&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pages=137&​amp;​rft.place=New+York&​amp;​rft.pub=Harper+%26+Brothers&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fbooks.google.com.au%2Fbooks%3Fid%3DPaH8F0-HeToC%26source%3Dgbs_navlinks_s&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-65"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Scott,​ Nancy N. (1856). <i>A Memoir of Hugh Lawson White, Judge of the Supreme Court of Tennessee, Member of the Senate of the United States, etc., etc.</​i>​ Michigan: J. B. Lippincott &amp; Co. tr. 243<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 25 tháng 6 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.au=Scott%2C+Nancy+N.&​amp;​rft.aufirst=Nancy+N.&​amp;​rft.aulast=Scott&​amp;​rft.btitle=A+Memoir+of+Hugh+Lawson+White%2C+Judge+of+the+Supreme+Court+of+Tennessee%2C+Member+of+the+Senate+of+the+United+States%2C+etc.%2C+etc.&​amp;​rft.date=25+th%C3%A1ng+6+n%C4%83m+2009&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pages=243&​amp;​rft.place=Michigan&​amp;​rft.pub=J.+B.+Lippincott+%26+Co.&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fbooks.google.com.au%2Fbooks%3Fid%3D0CbKkRjp7_4C%26dq%3Dhugh%2Blawson%2Bwhite%26source%3Dgbs_navlinks_s&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-66"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Mooney,​ Chase Curran (1974). <​i>​William H. Crawford, 1772-1834</​i>​. Michigan: University of Kentucky Press. tr. 7. ISBN 0813112702<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 25 tháng 6 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.au=Mooney%2C+Chase+Curran&​amp;​rft.aufirst=Chase+Curran&​amp;​rft.aulast=Mooney&​amp;​rft.btitle=William+H.+Crawford%2C+1772-1834&​amp;​rft.date=25+th%C3%A1ng+6+n%C4%83m+2009&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0813112702&​amp;​rft.pages=7&​amp;​rft.place=Michigan&​amp;​rft.pub=University+of+Kentucky+Press&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fbooks.google.com.au%2Fbooks%3Fid%3DXS13AAAAMAAJ%26q%3Dwilliam%2Bh.%2Bcrawford%26dq%3Dwilliam%2Bh.%2Bcrawford%26pgis%3D1&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-67"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​One biography of Crawford describes his stature as being "​considerably over six feet". See <span class="​citation book">​Butler,​ Benjamin F. (1824). <​i>​Sketches of the Life and Character of William H. Crawford</​i>​. Albany: Packard and Benthuysen. tr. 35.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.au=Butler%2C+Benjamin+F.&​amp;​rft.aufirst=Benjamin+F.&​amp;​rft.aulast=Butler&​amp;​rft.btitle=Sketches+of+the+Life+and+Character+of+William+H.+Crawford&​amp;​rft.date=1824&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pages=35&​amp;​rft.place=Albany&​amp;​rft.pub=Packard+and+Benthuysen&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-68"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Cornog,​ Evan, <​i>​The Birth of Empire: DeWitt Clinton and the American Experience, 1769-1828</​i>,​ ISBN 0-19-514051-6</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li><​span class="​citation book">​Kane,​ Joseph (1993). <​i>​Facts about the Presidents: A Compilation of Biographical and Historical Information</​i>​. New York: H. W. Wilson. ISBN 0824208455.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.au=Kane%2C+Joseph&​amp;​rft.aufirst=Joseph&​amp;​rft.aulast=Kane&​amp;​rft.btitle=Facts+about+the+Presidents%3A+A+Compilation+of+Biographical+and+Historical+Information&​amp;​rft.date=1993&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0824208455&​amp;​rft.place=New+York&​amp;​rft.pub=H.+W.+Wilson&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span class="​citation journal">​Sommers,​ Paul M. (tháng 1 năm 2002). “Is Presidential Greatness Related to Height?”. <​i>​The College Mathematics Journal</​i>​ <​b>​33</​b>​ (1): 14–16. doi:​10.2307/​1558973.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.atitle=Is+Presidential+Greatness+Related+to+Height%3F&​amp;​rft.au=Sommers%2C+Paul+M.&​amp;​rft.aufirst=Paul+M.&​amp;​rft.aulast=Sommers&​amp;​rft.date=th%C3%A1ng+1+n%C4%83m+2002&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.issue=1&​amp;​rft.jtitle=The+College+Mathematics+Journal&​amp;​rft.pages=14-16&​amp;​rft.volume=33&​amp;​rft_id=info%3Adoi%2F10.2307%2F1558973&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ </li>
 +<​li><​span class="​citation book">​Gillis,​ John S. (1982). <​i>​Too Tall, Too Small</​i>​. Champaign, Illinois: Institute for Personality and Ability Testing, Inc. ISBN 0-918296-15-3.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+Hoa+K%E1%BB%B3+v%C3%A0+c%C3%A1c+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng&​amp;​rft.au=Gillis%2C+John+S.&​amp;​rft.aufirst=John+S.&​amp;​rft.aulast=Gillis&​amp;​rft.btitle=Too+Tall%2C+Too+Small&​amp;​rft.date=1982&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0-918296-15-3&​amp;​rft.place=Champaign%2C+Illinois&​amp;​rft.pub=Institute+for+Personality+and+Ability+Testing%2C+Inc.&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li></​ul>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1271
 +Cached time: 20181011073831
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.812 seconds
 +Real time usage: 0.848 seconds
 +Preprocessor visited node count: 5959/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 112261/​2097152 bytes
 +Template argument size: 772/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 76796/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.358/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.11 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 621.907 ​     1 -total
 + ​52.87% ​ 328.824 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​33.12% ​ 205.988 ​   163 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​15.53% ​  ​96.609 ​    21 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 +  9.01%   ​56.019 ​     7 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  5.03%   ​31.267 ​     7 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cite_news
 +  4.55%   ​28.269 ​     7 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cite_book
 +  2.97%   ​18.447 ​    10 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​ISBN
 +  2.85%   ​17.745 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_b&​aacute;​o
 +  1.26%    7.842      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cite_journal
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​816085-0!canonical and timestamp 20181011073830 and revision id 40987913
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3391--chi-u-cao-c-a-t-ng-th-ng-hoa-k-v-c-c-ng-c-vi-n-t-ng-th-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)