User Tools

Site Tools


3387--th-x-yla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3387--th-x-yla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​caption>​Thợ xây</​caption><​tbody><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​PalmercarpenterA.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​PalmercarpenterA.jpg/​250px-PalmercarpenterA.jpg"​ width="​250"​ height="​326"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​PalmercarpenterA.jpg/​375px-PalmercarpenterA.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​PalmercarpenterA.jpg/​500px-PalmercarpenterA.jpg 2x" data-file-width="​2301"​ data-file-height="​3000"/><​div>​Một thợ xây ở Mỹ</​div></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​Nghề nghiệp</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"><​p>​Loại nghề nghiệp</​p></​th><​td>​
 +Ngành nghề</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​p>​Ngành nghề hoạt động</​p></​th><​td>​
 +Xây dựng</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​Mô tả</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Năng lực</​th><​td>​
 +sức khỏe, sự dẻo dai, độ chính xác</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​p>​Lĩnh vực<​br/>​việc làm</​p></​th><​td>​
 +Thiết kế xây dựng</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​p>​Nghề liên quan</​p></​th><​td>​
 +Lao động</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​p>​Lương bình quân</​p></​th><​td>​
 +Theo thỏa thuận, theo thời vụ</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Thợ xây</​b>​ hay <​b>​thợ xây dựng</​b>​ là một người công nhân xây dựng là những người có tay nghề hoặc được đào tạo chuyên nghiệp thực hiện việc lao động trực tiếp và tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình, nhà cửa.... để nhận thù lao hay lương tháng, đây là một hoạt động mang tính dịch vụ, bán sức lao động.
 +</p>
  
 +<​p>​Việc phân chia lao động xây dựng bao gồm một sự đa dạng của kỹ năng chuyên môn, cũng như lao động thủ công. Theo đó, thợ xây được chia thành các loại hình sau:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Thợ nề: người tham gia trực tiếp xây cất và làm việc với gạch, vôi, vữa</​li>​
 +<​li>​Thợ mộc: Người thực hiện việc xử lý phần gỗ của công trình, chuyên bào, tiện..</​li>​
 +<​li>​Thợ lót thảm, chuyên về lót thảm.</​li>​
 +<​li>​Thợ trộn hồ là người chuyên thực hiện các thao tác liên quan đến bê tông, cốt thép</​li>​
 +<​li>​Thợ điện, chuyên gia phụ trách về hệ thống điện trong công trình</​li>​
 +<​li>​Thợ xây hàng rào, chuyên về xây dựng hàng rào</​li>​
 +<​li>​Thợ sắt, người phụ trách việc lắp đặt, hàn xì các khung sắt thép trong công trình</​li>​
 +<​li>​Thợ tô, chuyên về tô vẽ, chỉ nẻo trong công trình</​li>​
 +<​li>​Thợ sửa ống nước, hay thợ nước, chuyên về cài đặt và duy trì hệ thống được sử dụng cho đường ống dẫn nước, thoát nước</​li>​
 +<​li>​Thợ hàn, chuyên gia về hàn xì...</​li>​
 +<​li>​Thợ sơn</​li>​
 +<​li>​Thợ mái</​li>​
 +<​li>​Trang trí nội thất, thiết kế phong cảnh</​li></​ul><​h2><​span id="​T.C3.ADnh_.C4.91.E1.BA.B7c_th.C3.B9_c.E1.BB.A7a_ngh.E1.BB.81_th.E1.BB.A3_x.C3.A2y"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Tính_đặc_thù_của_nghề_thợ_xây">​Tính đặc thù của nghề thợ xây</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Không như các ngành nghề khác, nghề thợ xây dựngcó những tính đặc thù riêng, thường xuyên đối mặt với những tai nạn rủi ro gây thương tích lớn hoặc tử vong và căn bệnh mang tính chất nghề nghiệp là dị ứng xi măng. Công tác bảo hộ  và an toàn lao động thường gặp nhiều khó khăn do tính đa dạng của các công trình và tai nạn rủi ro xảy ra với các ngữ cảnh đa dạng và rất khác nhau.
 +</p>
 +
 +
 +<​ul><​li>​Richard T. Kreh (2003). Masonry Skills. Thomson Delmar Learning. ISBN 0766859363.</​li>​
 +<​li>​Byron W. Maguire (1988). Carpentry in Commercial Construction. Craftsman Book Company. ISBN 0934041334.</​li>​
 +<​li>​V. J. Davies, Ken Tomasin (1996). Construction Safety Handbook. Thomas Telford. ISBN 0-7277-2519-X.</​li>​
 +<​li>​Roger Jones (2004). Electrician. Trotman Publishing. ISBN 0856609978.</​li>​
 +<​li>​Len F. Webster (1997). "​Steel+erector"#​v=onepage&​amp;​q=%22Steel%20erector%22 The Wiley Dictionary of Civil Engineering and Construction. Wiley-Interscience. ISBN 0471181153.</​li>​
 +<​li>​M.Y.H. Bangash (2000). Structural Detailing in Steel. Thomas Telford. ISBN 0727728504.</​li>​
 +<​li>​Alf Fulcher (2005). Painting and Decorating. Blackwell Publishing. ISBN 1405112549.</​li>​
 +<​li>​Brian F. Pegg, William D. Stagg (2007). Plastering. Blackwell Publishing. ISBN 1-4051-5604-X.</​li></​ul><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1249
 +Cached time: 20181012083154
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.072 seconds
 +Real time usage: 0.092 seconds
 +Preprocessor visited node count: 294/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7595/​2097152 bytes
 +Template argument size: 538/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.017/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 769 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​61.839 ​     1 -total
 + ​47.20% ​  ​29.187 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​46.96% ​  ​29.037 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Occupation
 + ​44.19% ​  ​27.324 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​39.46% ​  ​24.402 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​33.38% ​  ​20.642 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.49%    3.395      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.84%    2.375      5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Longitem
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​815311-0!canonical and timestamp 20181012083154 and revision id 38466867
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3387--th-x-yla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)