User Tools

Site Tools


3386--homero-icaza-s-nchezla-gi

Homero Icaza Sánchez được gọi là "El Brujo" (Panama, 1925 - Brazil, 2011) là một luật sư và lãnh sự.

Ông là cố vấn cho Rede Globo de Televisão và Lãnh sự của Panama tại thành phố Rio de Janeiro[1][2][3].

Ông sinh ngày 10 tháng 1 năm 1925 ở Panama City (Panama) và qua đời tại Rio de Janeiro vào ngày 30 tháng 8 năm 2011[4][5].

3386--homero-icaza-s-nchezla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)