User Tools

Site Tools


3385--th-nh-georgela-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3385--th-nh-georgela-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox vcard" style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ class="​fn"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:​gold;">​Thánh Georgius thành Lydda</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Stgeorge-dragon.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​97/​Stgeorge-dragon.jpg/​200px-Stgeorge-dragon.jpg"​ width="​200"​ height="​296"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​97/​Stgeorge-dragon.jpg/​300px-Stgeorge-dragon.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​97/​Stgeorge-dragon.jpg/​400px-Stgeorge-dragon.jpg 2x" data-file-width="​2859"​ data-file-height="​4226"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:​gold;">​Tử đạo</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Sinh</​th><​td>​
 +giữa 256 và 285 CN<​br/>​Lydda,​ Syria Palaestina, Đế quốc La Mã<sup id="​cite_ref-J._Foakes-Jackson_page_461_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-Ann_Ball_page_568_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Mất</​th><​td>​
 +23 tháng 4 năm 303<​br/>​Nicomedia,​ Bithynia, Đế quốc La Mã<sup id="​cite_ref-J._Foakes-Jackson_page_461_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-Ann_Ball_page_568_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tôn kính</​th><​td>​
 +Công giáo Rôma<​br/>​Anh giáo<​br/>​Giáo hội Luther<​br/>​Chính thống giáo Đông phương<​br/>​Chính thống giáo Cổ Đông phương <​br/>​Hồi giáo<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lễ kính</​th><​td>​
 +23 tháng 4</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Biểu trưng</​th><​td>​
 +chiến binh trong trang phục áo giáp tấm hoặc áo giáp lưới, thường mang cây giáo với đỉnh là một thập tự giá, cưỡi ngựa trắng, đang hạ một con rồng. Ở phương Tây, ông được thể hiện với hình thập giá Thánh George trên áo giáp, khiên, hoặc cờ hiệu của mình.</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quan thầy của</​th><​td>​
 +Nhiều <​i>​xứ bảo trợ của Thánh George</​i>​ trên thế giới</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Thánh George</​b>​ (tiếng Hy Lạp: <span lang="​el">​Γεώργιος</​span>​ <​small><​i>​Georgios</​i></​small>;​ tiếng Syriac cổ điển: <span lang="​syc"​ title="​Văn bản tiếng Classical Syriac">​ܓܝܘܪܓܝܣ</​span>​ <​small><​i>​Giwargis</​i></​small>;​ tiếng Latinh: <​i><​span lang="​la">​Georgius</​span></​i>;​ khoảng năm 275/281 - 23 tháng 4 năm 303), theo truyền thống, là một người lính La Mã từ Syria Palaestina và là lính trong đội cảnh vệ của Hoàng đế Diocletianus. Ông được tôn kính như một vị tử vì đạo Kitô giáo. Trong Hạnh thánh học, Thánh George là một trong những vị Thánh được sùng kính nhất trong Công giáo Rôma, Anh giáo, Chính thống giáo Đông phương và Chính thống giáo Cổ Đông phương. Ông được bất tử hóa trong câu chuyện Thánh George và con rồng và là một trong 14 vị Thánh trợ giúp chống lại các loại bệnh tật. Lễ kính của ông được cử hành vào ngày 23 tháng 4 (cách dễ nhớ là 23/4) ông được coi là một trong những vị Thánh quân sự nổi bật nhất.
 +</​p><​p>​Có rất nhiều xứ thuộc sự bảo trợ của Thánh George trên thế giới, bao gồm: Gruzia, Anh, Ai Cập, Bulgaria, Aragon, Catalonia, Rumani, Ethiopia, Hy Lạp, Ấn Độ, Iraq, Litva, Palestine, Bồ Đào Nha, Serbia, Ukraina và Nga, cũng như các thành phố Genoa, Amersfoort, Beirut, Fakiha, Bteghrine, Cáceres, Ferrara, Freiburg, Kumanovo, Ljubljana, Pomorie, Preston, Qormi, Rio de Janeiro, Lod, Lviv, Barcelona, Moskva, Tamworth và đảo Malta Gozo, cũng như nhiều nghề nghiệp, tổ chức hay các bệnh nhân.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-J._Foakes-Jackson_page_461-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span id="​CITEREFFoakes-Jackson2005"​ class="​citation">​Foakes-Jackson,​ FJ (2005), <i>A History of the Christian Church</​i>,​ Cosimo Press, tr. 461, ISBN 1-59605-452-2</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATh%C3%A1nh+George&​amp;​rft.au=Foakes-Jackson%2C+FJ&​amp;​rft.aufirst=FJ&​amp;​rft.aulast=Foakes-Jackson&​amp;​rft.btitle=A+History+of+the+Christian+Church&​amp;​rft.date=2005&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=1-59605-452-2&​amp;​rft.pages=461&​amp;​rft.pub=Cosimo+Press&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Ann_Ball_page_568-2">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span id="​CITEREFBall2003"​ class="​citation">​Ball,​ Ann (2003), <​i>​Encyclopedia of Catholic Devotions and Practices</​i>,​ tr. 568, ISBN 0-87973-910-X</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATh%C3%A1nh+George&​amp;​rft.au=Ball%2C+Ann&​amp;​rft.aufirst=Ann&​amp;​rft.aulast=Ball&​amp;​rft.btitle=Encyclopedia+of+Catholic+Devotions+and+Practices&​amp;​rft.date=2003&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0-87973-910-X&​amp;​rft.pages=568&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span id="​CITEREFWheeler"​ class="​citation">​Wheeler,​ BM, “Saint George”, <​i>​Historical Dictionary of Prophets in Islam and Judaism</​i></​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATh%C3%A1nh+George&​amp;​rft.atitle=Saint+George&​amp;​rft.au=Wheeler%2C+BM&​amp;​rft.aufirst=BM&​amp;​rft.aulast=Wheeler&​amp;​rft.btitle=Historical+Dictionary+of+Prophets+in+Islam+and+Judaism&​amp;​rft.genre=bookitem&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Thánh George</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1246
 +Cached time: 20181014135412
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.256 seconds
 +Real time usage: 0.319 seconds
 +Preprocessor visited node count: 656/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 20106/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1728/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3274/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.153/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 10.49 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 274.861 ​     1 -total
 + ​46.30% ​ 127.252 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-gr
 + ​20.49% ​  ​56.327 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_saint
 + ​18.43% ​  ​50.647 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​17.97% ​  ​49.379 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.30% ​  ​33.817 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch
 +  5.42%   ​14.908 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 +  4.99%   ​13.710 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commonscat
 +  4.03%   ​11.065 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Kit&​ocirc;​_gi&​aacute;​o
 +  3.68%   ​10.117 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​814526-0!canonical and timestamp 20181014135411 and revision id 22198831
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3385--th-nh-georgela-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)