User Tools

Site Tools


3373--tr-ng-i-h-c-th-i-b-nhla-gi

Trường Đại học Thái Bình
Tên khác Trường Đại học Thái Bình (mã trường: DTB)
Thông tin chung
Loại hình Trường Đại học
Thành lập 1960
Tổ chức và quản lý
Hiệu trưởng TS. Nguyễn Thị Kim Lý
Hiệu phó TS. Trần Thị Hòa
Thông tin khác
Địa chỉ Xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Điện thoại 02273633669 - Fax: (036)3835680
Website http://www.tbu.edu.vn/

Trường Đại học Thái Bình (tiếng Anh: Thai Binh University) là một trường đại học đa ngành có thương hiệu lâu đời tại vùng Đồng bằng sông Hồng. Trường được thành lập theo Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình.[1] Trường trực thuộc UBND tỉnh Thái Bình và được giám sát về đào tạo bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3373--tr-ng-i-h-c-th-i-b-nhla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)