User Tools

Site Tools


3372--west-end-c-a-lu-n-nla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3372--west-end-c-a-lu-n-nla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​59/​Leicester_Square%2C_London.jpg/​220px-Leicester_Square%2C_London.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​59/​Leicester_Square%2C_London.jpg/​330px-Leicester_Square%2C_London.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​59/​Leicester_Square%2C_London.jpg/​440px-Leicester_Square%2C_London.jpg 2x" data-file-width="​2816"​ data-file-height="​2112"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Trung tâm giải trí đêm tại Quảng trường Leicester - trái tim của West End.</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​West End của Luân Đôn</​b>​ (thường được gọi là chỉ đơn giản là <​b>​West End</​b>​) là một khu vực trung tâm Luân Đôn, nơi có nhiều địa điểm du lịch, các doanh nghiệp của thành phố, trụ sở chính và nhà hát West End. Việc sử dụng thuật ngữ này bắt đầu vào đầu thế kỷ 19 để mô tả các khu vực thời trang ở phía tây Charing Cross.<​sup id="​cite_ref-mills_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Đối với quy hoạch chiến lược khu vực được xác định là một trong hai trung tâm quốc tế trong Quy hoạch Luân Đôn.<​sup id="​cite_ref-plan_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ West End là trung tâm giải trí của Vương quốc Anh với các khu mua sắm lớn nhất ở châu Âu, nơi có nhà hát Vương quốc Anh và công nghiệp điện ảnh, nhà hàng, khách sạn và câu lạc bộ đêm.
 +</​p><​p>​West End là nơi có giá thuê mặt bằng đắt đỏ nhất thế giới.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​Tọa lạc ở phía tây của Thành phố Luân Đôn Trung cổ và La Mã lịch sử, West End từ lâu đã là nơi sinh sống của tầng lớp giàu có bởi vì nó tọa lạc trên hướng gió mang khói từ thành phố đông đúc. Nó cũng nằm gần cung điện hoàng gia quyền lực tại Westminster,​ và phần lớn là trong thành phố Westminster (một trong số 32 quận của Luân Đôn). Phát triển trong thế kỷ thứ mười bảy, thứ mười tám và mười chín, nó ban đầu được xây dựng như một loạt các cung điện, nhà ở thị trấn đắt tiền, cửa hàng thời trang và những nơi vui chơi giải trí. Các khu vực gần thành phố xung quanh Holborn, giao lộ Seven Dials và quận Covent Garden lịch sử có chứa các cộng đồng nghèo đã được xóa và cải tạo phát triển trong thế kỷ 19.
 +</​p><​p>​Các tên "West End" là một thuật ngữ linh hoạt với các ý nghĩa khác nhau trong các ngữ cảnh khác nhau. Nó có thể đề cập đến các khu vui chơi giải trí xung quanh Quảng trường Leicester và Covent Garden, khu mua sắm tập trung trên phố Oxford, phố Regent, phố Bond, hoặc, thường ít hơn, toàn bộ là một phần của trung tâm Luân Đôn (bản thân nó là một ranh giới nhìn chung không được mọi người đồng ý) nằm về phía tây của thành phố Luân Đôn.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1267
 +Cached time: 20181010212103
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.112 seconds
 +Real time usage: 0.151 seconds
 +Preprocessor visited node count: 282/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 17409/​2097152 bytes
 +Template argument size: 180/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3096/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.032/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.59 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 100.067 ​     1 -total
 + ​56.30% ​  ​56.338 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​47.85% ​  ​47.884 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​29.54% ​  ​29.563 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Sub-regions_of_London
 + ​23.90% ​  ​23.919 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​13.92% ​  ​13.929 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Anh
 + ​11.99% ​  ​11.998 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  6.79%    6.797      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.15%    4.149     13 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​809946-0!canonical and timestamp 20181010212103 and revision id 22118575
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3372--west-end-c-a-lu-n-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)