User Tools

Site Tools


3364--ng-c-l-c-th-tr-nla-gi

Thị trấn Ngọc Lặc là thị trấn đô thị loại IV và là huyện lị của huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Thị trấn Ngọc Lặc có diện tích 1,7 km², dân số năm 1999 là 4828 người,[1] mật độ dân số đạt 2840 người/km².

Thị trấn Ngọc Lặc có diện tích 1,70 km²[3]. Theo Tổng điều tra dân số năm 1999, thị trấn Ngọc Lặc có số dân 4,828 người[3].

Thị trấn Ngọc Lặc nằm ở trung tâm của huyện Ngọc Lặc.

Thị trấn Ngọc Lặc được thành lập năm 1988 trên cơ sở một phần diện tích và dân số của phố Cống xã Ngọc Khê[4].

Ngày 15 tháng 3 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký Quyết định công nhận Thị trấn Ngọc Lặc mở rộng đạt tiêu chuẩn Đô thị loại IV.

  1. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
  2. ^ 99/1988/QĐ-HĐBT
  3. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  4. ^ Quyết định số 99/QĐ-HĐBT ngày 03/6/1988.
3364--ng-c-l-c-th-tr-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)