User Tools

Site Tools


3359--h-a-anla-gi

Hóa An là một xã thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Xã Hóa An nằm ở hữu ngạn sông Đồng Nai

Địa giới xã Hóa An:

Hóa An nằm dọc theo sông Đồng Nai, có chiều dài đường thủy 1500 m và hai trục bộ chính giao thông đường bộ đi qua đường Nguyễn Ái Quốc (quốc lộ 1K cũ) và đường Bùi Hữu Nghĩa (ĐT 760 cũ), là cửa ngõ phía Nam vào thành phố Biên Hòa, tiếp giáp tỉnh Bình Dương, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Xã Hóa An được chia thành 04 ấp như sau:

  • Ấp Đồng Nai có 14 tổ nhân dân.
  • Ấp Bình Hóa có 13 tổ nhân dân.
  • Ấp An Hòa có 12 tổ nhân dân.
  • Ấp Cầu Hang có 09 tổ nhân dân.
3359--h-a-anla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)