User Tools

Site Tools


3355--th-nh-ph-westminsterla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3355--th-nh-ph-westminsterla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Thành phố Westminster</​b>​ (tiếng Anh: <​i>​City of Westminster</​i>,​ (phiên âm: /​ˈwɛstmɪnstər/​) là một khu tự quản Luân Đôn, chiếm phần lớn diện tích khu vực trung tâm của Luân Đôn, Anh và khu vực West End. Thành phố nằm tại phía tây đồng thời nối liền vào Thành phố Luân Đôn xưa, ngay hướng chính đông của Khu hoàng gia Kensington và Chelsea, có sông Thames là ranh giới phía nam. Nó là một khu tự quản thuộc Nội Luân Đôn, thành lập năm 1965 khi vùng Đại Luân Đôn thành lập, do đó nơi đây có địa vị pháp lý là một thành phố - trước đây địa vị này do Khu tự quản Thủ đô Westminter nhỏ hơn nắm giữ. Bên cạnh số lượng lớn những công viên và không gian mở, mật độ dân số của Thành phố Westminter xếp hạng cao. Nhiều danh thắng nổi tiếng của Luân Đôn gắn liền với khu vực này, trong đó có Cung điện Buckingham, Cung điện Westminster (cũng gọi là Tòa nhà Quốc hội) và số 10 đường Downing (trụ sở chính và nơi cư trú của Thủ tướng Vương quốc Anh). Thành phố được phân nhỏ ra nhiều khu, bao gồm khu hành chính Westminter quanh Lâu đài Buckingham; khu mua sắm quanh đường Oxford, đường Regent, Piccadilly và đường Bond; ngoài ra còn có khu giải trí ban đêm Soho. Phần lớn diện tích của thành phố là nơi cư dân sinh sống, năm 2008 ước tính dân số là 236.000. Chính quyền địa phương là Hội đồng Thành phố Westminster.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Phim">​Phim</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​51°30′B</​span>​ <span class="​longitude">​00°08′T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​51,​5°B 0,​133°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​51.500;​ -0.133</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1306
 +Cached time: 20181017134730
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.596 seconds
 +Real time usage: 0.767 seconds
 +Preprocessor visited node count: 5553/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 103702/​2097152 bytes
 +Template argument size: 7933/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 26/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 8949/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.144/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.73 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 614.509 ​     1 -total
 + ​64.19% ​ 394.480 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_London_Borough
 + ​63.29% ​ 388.902 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_settlement
 + ​49.53% ​ 304.391 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  9.66%   ​59.361 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 +  7.23%   ​44.429 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.32%   ​38.819 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 +  6.14%   ​37.722 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  4.78%   ​29.356 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​LB_City_of_Westminster
 +  3.73%   ​22.913 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​impus
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​815068-0!canonical and timestamp 20181017134730 and revision id 23504857
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3355--th-nh-ph-westminsterla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)