User Tools

Site Tools


3353---m-l-y-barley-barberla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3353---m-l-y-barley-barberla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​322px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​ff/​Reopen5_main.JPG/​320px-Reopen5_main.JPG"​ width="​320"​ height="​213"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​ff/​Reopen5_main.JPG/​480px-Reopen5_main.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​f/​ff/​Reopen5_main.JPG 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​399"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Đầm lầy Barley Barber và khách du lịch</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Đầm lầy Barley Barber</​b>​ là một đầm lầy khá rộng ở bang Florida, Hoa Kỳ mang tên của một người đàn ông địa phương là Barley Barber. Đầm lầy này nằm giáp ở vùng rừng Bald Cypress năm trong lưu vực Greater Everglades, đây là một khu đất rộng khoảng 450 mẫu Anh (tương đương với 180 ha).
 +</​p><​p>​Vùng đất này bao quanh bởi đất đai của nhà máy điện tên là Florida Power &amp; Light (FPL). Đầm lầy nằm ngay trên một dặm cách về phía đông của hồ Okeechobee và phía tây Indiantown ở Florida. Đầm lầy được phát hiện và khai khẩn bởi một người đan ông tên là Barley Barber, là một người đàn ông sống trong khu vực này và sau đó ông này đã dọn đi vì "gặp phiền phức với pháp luật"​.
 +</p>
  
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​9/​98/​Shoestring_fern.jpg/​220px-Shoestring_fern.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​9/​98/​Shoestring_fern.jpg 1.5x" data-file-width="​240"​ data-file-height="​180"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Một cây gỗ mục ở đầm lầy</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Trong lịch sử, đầm lầy này từng thống với các vùng đất ngập nước khu vực, bao gồm cả các đồng lấy Allapatah, hồ Okeechobee, cuối cùng là khu dự trữ hệ sinh thái Everglades về phía nam. Khu vực đã từng là một trung tâm kinh doanh cho người dân bản địa ở hồ Okeechobee. Những thay đổi đáng kể về mặt thuỷ văn xảy ra trong đối với đầm lầy Barber bắt đầu từ cuối thế kỷ 19 với việc xây dựng của đường sắt Henry Flagler của Florida East Coast. Dự án thoát nước khu vực, đường cao tốc, và xây dựng đê Herbert Hoover quanh hồ Okeechobee đã bị thay đổi và phá vỡ dòng chảy tự nhiên kiến đầm lầy ngay nay không còn diện mạo vốn có của nó.
 +</​p><​p>​Florida Power &amp; Light đã mua đất xung quanh đầm lầy Barley Barber vào năm 1972 để xây dựng nhà máy điện Martin County. Với những dự án của mình công ty này đã có dấu hiệu tàn phá môi trường ở đây, đẩy một số loài sinh vật bản địa vào nguy cơ tuyệt chủng. Sau này Florida Power &amp; Light đã phải cùng với một tổ chức phi lợi nhuận trích lập quỹ dành riêng để bảo vệ, khôi phục và duy trì đất để làm môi trường du lịch cho công chúng, vùng đầm lầy này được đầu tư khôi phục để trở thành một khu du lịch sinh thái. Đầm lầy Barley Barber được quảng cáo tạo ra sức hấp dẫn với các tour du lịch. Các tour du lịch đến Barley Barber được thực hiện đều đặn, các nhóm du lịch đều có kèm theo một hướng dẫn viên du lịch.
 +</p>
 +
 +
 +<​ul><​li>"​History of Barley Barber Swamp"​. Florida Power &amp; Light. Truy cập 2009-07-25.</​li>​
 +<​li>​Howard,​ Willie (1999-02-04). "Swamp Seduces Sightseers"​. The Palm Beach Post.</​li>​
 +<​li>​Carter,​ Ann (1998-10-01). "​Swamped by Nature"​. South Florida Sun-Sentinel.</​li>​
 +<​li>​Florida Power &amp; Light,"​Environmental Impact Statement Martin Plant,"​ February 1973</​li>​
 +<​li>"​17 protesters arrested at Barley Barber swamp, demand FPL open area to the public"​. The Palm Beach Post. 2009-01-10.</​li>​
 +<​li>"​Eco-Watch-Martin"​. AveryVoice.com. Truy cập 2009-06-23.</​li>​
 +<​li>​Holsman,​ Mellisa (2009-07-23). "Woman gets 90 days in jail for resisting during Martin environmental protest"​. TCPalm.</​li>​
 +<​li>​Everglades Earth First (2009-07-24). "​Barley Barber Swamp Defender Takes on FPL's Property Claims and Wins". Miami Independent Media Center. Truy cập 2009-07-24.</​li></​ul>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1319
 +Cached time: 20181012004156
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.040 seconds
 +Real time usage: 0.050 seconds
 +Preprocessor visited node count: 150/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 4487/​2097152 bytes
 +Template argument size: 195/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.005/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​26.735 ​     1 -total
 + ​91.19% ​  ​24.379 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​273;&#​7883;​a_l&​yacute;​
 + ​85.68% ​  ​22.906 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​70.30% ​  ​18.794 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  8.48%    2.268      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​814363-0!canonical and timestamp 20181012004156 and revision id 40967763
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3353---m-l-y-barley-barberla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)