User Tools

Site Tools


3347--ph-veneziala-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3347--ph-veneziala-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Venice and Porto di Lido as seen from the air.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0e/​Venice_and_Porto_di_Lido_as_seen_from_the_air.jpg/​250px-Venice_and_Porto_di_Lido_as_seen_from_the_air.jpg"​ width="​250"​ height="​188"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0e/​Venice_and_Porto_di_Lido_as_seen_from_the_air.jpg/​375px-Venice_and_Porto_di_Lido_as_seen_from_the_air.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0e/​Venice_and_Porto_di_Lido_as_seen_from_the_air.jpg/​500px-Venice_and_Porto_di_Lido_as_seen_from_the_air.jpg 2x" data-file-width="​1280"​ data-file-height="​960"/><​p>​Phá Venezia nhìn từ trên cao</​p></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​CEDEFF;">​Địa lý</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khu vực</​th><​td>​
 +Venezia, Veneto, Ý</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tọa độ</​th><​td>​
 +<span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​45°24′47″B</​span>​ <span class="​longitude">​12°17′50″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​45,​41306°B 12,​29722°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​45.41306;​ 12.29722</​span></​span></​span></​span><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​45°24′47″B</​span>​ <span class="​longitude">​12°17′50″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​45,​41306°B 12,​29722°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​45.41306;​ 12.29722</​span></​span></​span></​span></​span></​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nguồn thoát đi chính</​th><​td>​
 +Biển Adriatic</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia lưu vực</​th><​td>​
 +Ý</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Diện tích bề mặt</​th><​td>​
 +550 kilômét vuông (210 sq mi)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ sâu trung bình</​th><​td>​
 +10,5 mét (34 ft)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ sâu tối đa</​th><​td>​
 +21,5 mét (71 ft)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cao độ bề mặt</​th><​td>​
 +3 m (9,​8 ft)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khu dân cư</​th><​td>​
 +Venezia, Campagna Lupia, Cavallino-Treporti,​ Chioggia, Codevigo, Jesolo, Mira, Musile di Piave, Quarto d'​Altino,​ San Donà di Piave</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Phá Venezia</​b>​ (tiếng Ý: <​i><​span lang="​it">​Laguna di Venezia</​span></​i>;​ tiếng Venetian: <​i><​span lang="​vec">​Łaguna de Venesia</​span></​i>​) là một vịnh kín nằm bên biển Adriatic, ở Ý, sát nơi mà thành phố Venezia tọa lạc. ​
 +</p>
  
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bf/​Venice_Lagoon_December_9_2001.jpg/​220px-Venice_Lagoon_December_9_2001.jpg"​ width="​220"​ height="​257"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bf/​Venice_Lagoon_December_9_2001.jpg/​330px-Venice_Lagoon_December_9_2001.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bf/​Venice_Lagoon_December_9_2001.jpg/​440px-Venice_Lagoon_December_9_2001.jpg 2x" data-file-width="​3580"​ data-file-height="​4189"/> ​ </​div></​div>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​17/​TorcelloLagune.jpg/​220px-TorcelloLagune.jpg"​ width="​220"​ height="​147"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​17/​TorcelloLagune.jpg/​330px-TorcelloLagune.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​17/​TorcelloLagune.jpg/​440px-TorcelloLagune.jpg 2x" data-file-width="​1069"​ data-file-height="​715"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p>​Phá Venezia kéo dài từ sông Sile ở phía bắc đến Brenta ở phía nam, với diện tích bề mặt chừng 550 kilômét vuông (212 dặm vuông Anh). Khoảng 8% diện tích phá là đất nổi, gồm một phần thành phố Venezia cùng nhiều đảo nhỏ. Chừng 11% diện tích phá luôn ngập nước, còn 80% là bãi bùn, bãi triều và đầm muối. Đây là vùng ngập nước lớn nhất vùng Địa Trung Hải.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1305
 +Cached time: 20181014182133
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.248 seconds
 +Real time usage: 0.309 seconds
 +Preprocessor visited node count: 498/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 19403/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3747/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1050/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.180/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 10.59 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 277.636 ​     1 -total
 + ​43.77% ​ 121.524 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-it
 + ​40.07% ​ 111.244 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_lake
 + ​38.06% ​ 105.680 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​14.84% ​  ​41.198 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​12.29% ​  ​34.109 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​10.12% ​  ​28.087 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  8.93%   ​24.800 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cite_news
 +  3.88%   ​10.766 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 +  3.36%    9.326      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​813305-0!canonical and timestamp 20181014182133 and revision id 37223997
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3347--ph-veneziala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)