User Tools

Site Tools


3342--t-n-h-a-bi-n-h-ala-gi

Tân Hòa là phường thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Phường Tân Hòa là phường nằm phía đông thành phố Biên Hòa trên Quốc lộ 1A có giới hạn như sau:

Phía Bắc giáp huyện Trảng Bom.

Phía Nam giáp phường Long Bình.

Phía Đông giáp huyện Trảng Bom.

Phía Tây giáp phường Tân Biên.

Tổng diện tích tự nhiên toàn phường: 401,5ha. Trong đó:

-Đất lâm nghiệp của Lâm trường Biên Hòa 24,4ha.

-Diện tích quy hoạch: 401,5-24,5 = 377ha.

Phường Tân Hòa được chia thành 12 khu phố.

- Khu phố 1 có 17 tổ.

- Khu phố 2 có 9 tổ.

- Khu phố 3 có 10 tổ.

- Khu phố 4 có 24 tổ.

- Khu phố 4A có 15 tổ.

- Khu phố 5 có 7 tổ.

- Khu phố 6 có 12 tổ.

- Khu phố 7 có 11 tổ.

- Khu phố 8 có 10 tổ.

- Khu phố 9 có 15 tổ.

- Khu phố 10 có 9 tổ.

- Khu phố 11 có 11 tổ.

3342--t-n-h-a-bi-n-h-ala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)