User Tools

Site Tools


3335--sch-nefeldla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3335--sch-nefeldla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​23em;​ text-align:​left;"><​tbody><​tr><​td colspan="​2"​ align="​center"​ style="​background:​ #D8E2EF; width:100%; font-size: 1.25em; line-height:​ 1.2;"><​b><​span class="​fn org">​Schönefeld</​span></​b>​
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center"​ style="​width:​ 50%; background:#​D8E2EF;"><​b>​Huy hiệu</​b>​
 +</td>
 +<td align="​center"​ style="​width:​ 50%; background:#​D8E2EF;"><​b>​Vị trí</​b>​
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center"​ style="​width:​ 50%; vertical-align:​ middle; padding: 0.2em 0.2em 0.2em 0.2em;"><​div class="​floatnone"><​img alt="​Huy hiệu Schönefeld"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​80/​Wappen_Schoenefeld.png/​98px-Wappen_Schoenefeld.png"​ width="​98"​ height="​110"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​80/​Wappen_Schoenefeld.png/​148px-Wappen_Schoenefeld.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​80/​Wappen_Schoenefeld.png/​197px-Wappen_Schoenefeld.png 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​894"/></​div>​
 +</td>
 +<td align="​center"​ style="​width:​ 50%; vertical-align:​ top; padding: 0.2em 0.2em 0.2em 0.2em;"><​div class="​center"><​div style="​width:​110px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​110px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​110px"><​img alt="​Schönefeld trên bản đồ Đức"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Germany_adm_location_map.svg/​110px-Germany_adm_location_map.svg.png"​ width="​110"​ height="​130"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Germany_adm_location_map.svg/​165px-Germany_adm_location_map.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Germany_adm_location_map.svg/​220px-Germany_adm_location_map.svg.png 2x" data-file-width="​1073"​ data-file-height="​1272"/><​div style="​position:​absolute;​top:​34.325%;​left:​80.047%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-4px;​top:​-4px;​line-height:​0"><​img alt="​Schönefeld"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​8px-Red_pog.svg.png"​ title="​Schönefeld"​ width="​8"​ height="​8"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​16px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div></​div></​div></​div></​div></​div>​
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ align="​center"​ style="​background:#​D8E2EF;"><​b>​Hành chính</​b>​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th>​Quốc gia
 +</th>
 +<​td>​Đức
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td><​b>​Bang</​b></​td>​
 +<​td>​Brandenburg
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td><​b>​Huyện</​b></​td>​
 +<​td>​Dahme-Spreewald
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td><​b>​Phân chia Địa phương</​b></​td>​
 +<td>6 Ortsteile
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td><​b>​Thị trưởng</​b></​td>​
 +<​td>​Dr. Udo Haase (AFE)
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ align="​center"​ style="​background:#​D8E2EF;"><​b>​Số liệu thống kê cơ bản</​b>​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td><​b>​Diện tích</​b></​td>​
 +<​td>​81,​57 km² (31,​5 mi²)
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td><​b>​Cao độ</​b></​td>​
 +<​td>​44 m  (144 ft)
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td><​b>​Dân số</​b>​
 +</td>
 +<​td>​12.354  <​small><​i>​(31/​12/​2006)</​i></​small>​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td>​ - <​b>​Mật độ</​b></​td>​
 +<​td>​151 /​km² (392 /​sq mi)
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ align="​center"​ style="​background:#​D8E2EF;"><​b>​Các thông tin khác</​b>​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td><​b>​Múi giờ</​b>​
 +</td>
 +<​td>​CET/​CEST (UTC+1/+2)
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td><​b>​Biển số xe</​b></​td>​
 +<​td>​LDS
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td><​b>​Mã bưu chính</​b></​td>​
 +<​td>​12529
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td><​b>​Mã vùng</​b></​td>​
 +<​td>​030,​ 03379, 033762
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td><​b>​Website</​b></​td>​
 +<​td>​www.gemeinde-schoenefeld.de
 +</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ align="​center"​ style="​background:#​D8E2EF;">​Vị trí  Schönefeld trong huyện Dahme-Spreewald
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ align="​center"><​div class="​floatnone"><​img alt="​Bản đồ" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Sch%C3%B6nefeld_in_LDS.png/​265px-Sch%C3%B6nefeld_in_LDS.png"​ width="​265"​ height="​265"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​c/​c1/​Sch%C3%B6nefeld_in_LDS.png 1.5x" data-file-width="​299"​ data-file-height="​299"/></​div>​
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​52°23′18″B</​span>​ <span class="​longitude">​13°30′17″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​52,​38833°B 13,​50472°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​52.38833;​ 13.50472</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Schönefeld</​b>​ là một đô thị ở huyện Dahme-Spreewald,​ bang Brandenburg,​ Đức. Đô thị này giáp Berlin về phía tây nam.
 +</​p><​p>​Đô thị này là nơi toạ lạc Sân bay quốc tế Berlin-Schönefeld (SXF).
 +</​p><​p>​Các phường:
 +</p>
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​17-03-14-Dorfkirche_Sch%C3%B6nefeld_RalfR-RR7_8146.jpg/​220px-17-03-14-Dorfkirche_Sch%C3%B6nefeld_RalfR-RR7_8146.jpg"​ width="​220"​ height="​116"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​17-03-14-Dorfkirche_Sch%C3%B6nefeld_RalfR-RR7_8146.jpg/​330px-17-03-14-Dorfkirche_Sch%C3%B6nefeld_RalfR-RR7_8146.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​17-03-14-Dorfkirche_Sch%C3%B6nefeld_RalfR-RR7_8146.jpg/​440px-17-03-14-Dorfkirche_Sch%C3%B6nefeld_RalfR-RR7_8146.jpg 2x" data-file-width="​4288"​ data-file-height="​2257"/> ​ <div class="​thumbcaption"><​div class="​magnify"><​a href="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​T%E1%BA%ADp_tin:​17-03-14-Dorfkirche_Sch%C3%B6nefeld_RalfR-RR7_8146.jpg"​ class="​internal"​ title="​Phóng lớn"/></​div>​Nhà thờ</​div></​div></​div>​
 +<​ul><​li>​Schönefeld</​li>​
 +<​li>​Waßmannsdorf</​li>​
 +<​li>​Großziethen</​li>​
 +<​li>​Selchow</​li>​
 +<​li>​Kiekebusch</​li>​
 +<​li>​Waltersdorf</​li></​ul><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Xã và đô thị của Dahme-Spreewald</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px;​font-size:​95%;"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Alt Zauche-Wußwerk | Bersteland | Bestensee | Byhleguhre-Byhlen | Drahnsdorf | Eichwalde | Golßen | Groß Köris | Halbe | Heideblick | Heidesee | Jamlitz | Kasel-Golzig | Königs Wusterhausen | Krausnick-Groß Wasserburg | Lieberose | Lübben (Spreewald) | Luckau | Märkisch Buchholz | Märkische Heide | Mittenwalde | Münchehofe | Neu Zauche | Rietzneuendorf-Staakow | Schlepzig | Schönefeld | Schönwald | Schulzendorf | Schwerin | Schwielochsee | Spreewaldheide | Steinreich | Straupitz | Teupitz | Unterspreewald | Wildau | Zeuthen </​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​1"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​div class="​floatright"><​img alt="​Wappen Landkreis Dahme-Spreewald.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​Wappen_Landkreis_Dahme-Spreewald.svg/​30px-Wappen_Landkreis_Dahme-Spreewald.svg.png"​ width="​30"​ height="​35"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​Wappen_Landkreis_Dahme-Spreewald.svg/​45px-Wappen_Landkreis_Dahme-Spreewald.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​Wappen_Landkreis_Dahme-Spreewald.svg/​60px-Wappen_Landkreis_Dahme-Spreewald.svg.png 2x" data-file-width="​512"​ data-file-height="​598"/></​div></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table>​
  
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Schönefeld</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Flag_of_Brandenburg.svg/​40px-Flag_of_Brandenburg.svg.png"​ width="​40"​ height="​24"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Flag_of_Brandenburg.svg/​60px-Flag_of_Brandenburg.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Flag_of_Brandenburg.svg/​80px-Flag_of_Brandenburg.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​600"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết về bang Brandenburg của Đức ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1250
 +Cached time: 20181014025135
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.140 seconds
 +Real time usage: 0.199 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1039/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 25403/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1709/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 4/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.036/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.26 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 141.287 ​     1 -total
 + ​73.90% ​ 104.410 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​7883;​a_danh_&#​272;&#​7913;​c
 + ​23.71% ​  ​33.504 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​17.48% ​  ​24.692 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  9.69%   ​13.692 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​X&​atilde;​_c&#​7911;​a_huy&#​7879;​n_Dahme-Spreewald
 +  8.43%   ​11.910 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.77%   ​10.975 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Brandenburg-stub
 +  6.80%    9.602      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.76%    9.553      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 +  5.70%    8.047      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​411464-0!canonical and timestamp 20181014025134 and revision id 36053961
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
3335--sch-nefeldla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)