User Tools

Site Tools


3332--lucas-cantorola-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3332--lucas-cantorola-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox vcard" style="​font-size:​ 85%;"><​tbody><​tr><​td colspan="​3"​ style="​text-align:​center;​ font-size: large" class="​fn">​Lucas Cantoro
 +</​td></​tr><​tr><​th style="​background:​ #b0c4de; text-align: center"​ colspan="​3">​Thông tin cá nhân
 +</​th></​tr><​tr><​td><​b>​Tên đầy đủ</​b>​
 +</td>
 +<td colspan="​2">​Lucas Maximilian Cantoro
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Ngày sinh</​b>​
 +</td>
 +<td colspan="​2">​3 tháng 4, 1979 <span class="​noprint">​(39 tuổi)</​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Nơi sinh</​b><​span class="​nowrap">​   </​span>​
 +</td>
 +<td colspan="​2">​Buenos Aires, Argentina
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Chiều cao</​b>​
 +</td>
 +<td colspan="​2">​1,​78 m (5 ft 10 in)<​sup class="​noprint Inline-Template"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Chuyển đổi: Giá trị “1.78” nên được viết theo tiếng Việt: “1,​78”">​Chuyển đổi: Số không hợp lệ</​span></​i>​]</​sup></​td></​tr><​tr><​td><​b>​Vị trí</​b>​
 +</td>
 +<td colspan="​2"><​span class="​role">​Trung phong</​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​th style="​background:​ #b0c4de; text-align: center"​ colspan="​3">​Thông tin về CLB
 +</​th></​tr><​tr><​td><​b>​CLB hiện nay</​b>​
 +</td>
 +<td colspan="​2"><​span class="​org">​Hà Nội ACB</​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​th style="​background:​ #b0c4de; text-align: center"​ colspan="​3">​CLB trẻ
 +</​th></​tr><​tr><​td>​1996-1999
 +</td>
 +<td colspan="​2">​Vélez Sársfield
 +</​td></​tr><​tr><​th style="​background:​ #b0c4de; text-align: center"​ colspan="​3">​CLB chuyên nghiệp<​sup><​small>​1</​small></​sup></​th></​tr><​tr style="​line-height:​9pt;"><​td><​b>​Năm</​b>​
 +</td>
 +<​td><​b>​CLB</​b>​
 +</td>
 +<​td><​b>​Trận</​b>​ (Bàn)*
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​padding-right:​3em;">​1999-2001<​br/>​2001<​br/>​2001-2002<​br/>​2002-2004<​br/>​2004-2005<​br/>​2005-2006<​br/>​2006-2007<​br/>​2007<​br/>​2007-2008<​br/>​2008-2009<​br/>​2009<​br/>​2009-2010<​br/>​2011-
 +</td>
 +<td style="​padding-right:​3em;">​Vélez Sársfield<​br/>​Racing Montevideo<​br/>​Monza<​br/>​Isernia<​br/>​Sansovino<​br/>​Foggia<​br/>​Padova<​br/>​Martina<​br/>​Paganese<​br/>​Cosenza<​br/>​Potenza<​br/>​Pisa<​br/>​Hà Nội ACB
 +</td>
 +<​td><​span class="​nowrap">​   </​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​3"​ style="​color:​ #555555; font-size:​80%;​ text-align:​center;">​
 +<​p><​sup>​1</​sup>​ Chỉ tính số trận và số bàn thắng <​br/>​được ghi ở giải Vô địch quốc gia.
 +<​br/>​* Số trận khoác áo (Số bàn thắng)
 +</p>
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Lucas Maximilian Cantoro</​b>​ sinh ngày 3 tháng 4 năm 1979 tại Buenos Aires, Argentina là một tiền đạo của đội bóng Hà Nội ACB. Ngoài những quãng thời gian 2 năm đầu tiên khởi nghiệp gắn bó cùng đội bóng quê nhà của anh là Velez Sarsfield, trong gần mười năm anh đã chơi cho nhiều câu lạc bộ ở Serie C1, Serie C2 của Ý và gắn bó nhất của là câu lạc bộ Pisa ở Serie D.<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<​p>​Lucas từng chơi 10 năm tại các giải hạng thấp ở Ý. Năm 2011, khi anh chuyển về chơi cho Hà Nội ACB, gần như sự nghiệp anh mới được bắt đầu và dường như đây mới là thời điểm Lucas chơi bóng đúng nghĩa với một trung phong, vị trí mà anh được đào tạo.
 +</​p><​p>​Thành tích tốt nhất của Lucas Cantoro là 16 lần lập công trong 24 trận dưới màu áo của câu lạc bộ Hà Nội ACB mùa giải V-league 2011.
 +</p>
 +
 +<​p>​Lối chơi bóng của Lucas khá đơn giản, khả năng càn lướt của anh gần như bằng không. Trong 90 phút của hiệp đá, số lượng giữ bóng của Lucas không nhiều nhưng anh lại có những cú sút xa đầy uy lực và khả năng nắm lấy cơ hội nhạy bén. Các bàn thắng của anh ở mùa giải đó hầu như đều do những lý do trên.
 +</​p><​p>​Huấn luyện viên trưởng của Hà Nội ACB - ông Mauricio - từng nhận xét: "Nếu cậu ta đá ở một câu lạc bộ khá hơn tại Việt Nam, số bàn thắng sẽ còn cao hơn nữa"​.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1272
 +Cached time: 20181030030925
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.168 seconds
 +Real time usage: 0.208 seconds
 +Preprocessor visited node count: 578/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12996/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2405/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1130/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.058/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.1 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 177.240 ​     1 -total
 + ​53.34% ​  ​94.535 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_ti&#​7875;​u_s&#​7917;​_b&​oacute;​ng_&#​273;&​aacute;​_1
 + ​27.44% ​  ​48.641 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​24.72% ​  ​43.812 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​24.70% ​  ​43.787 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Height
 + ​20.51% ​  ​36.355 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​14.47% ​  ​25.639 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Spaces
 + ​11.69% ​  ​20.717 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_c&#​7847;​u_th&#​7911;​_b&​oacute;​ng_&#​273;&​aacute;​_Argentina
 + ​10.61% ​  ​18.807 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.43%   ​13.172 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ng&​agrave;​y_sinh_v&​agrave;​_tu&#​7893;​i
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​813449-0!canonical and timestamp 20181030030925 and revision id 40251296
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3332--lucas-cantorola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)